Infobrochure

    Infobrochure Royke

 

 

 1. Algemene informatie

 

 

1.1       Verwelkoming

 

Hartelijk welkom in onze school.

De basisschool betekent veel in het leven van uw kind. Het zich thuis voelen

op school en elk kind de gelegenheid geven optimaal tot ontplooiing te komen

is de opvoedingstaak waarbij de kleuteronderwijzer(es) en leerkracht medeverantwoordelijk zijn.

 

Onze school is een katholieke school.

 

Onze evangelische inspiratie wil aan iedereen groeikansen bieden in gelovig mens-worden, in zorg voor elkaar.

We hechten veel belang aan een fijne levensstijl op school. Aandacht hebben voor elkaars ’anders’ zijn, eerbied voor materialen, beleefd omgaan met elkaar en met volwassenen.

Samen met de ouders kan het kind van de school een degelijke begeleiding op weg naar volwassenheid verwachten.

Om een goede gang van zaken te bevorderen zijn er regels nodig, die, als ze opgevolgd worden, een prettige sfeer scheppen op school.

Bij het doornemen van deze informatiefolder vindt u vast wel nuttige tips die u aanbelangen.

We hopen dat u en uw kind zich thuis voelen in onze school.

 

1.2 Wie is wie in onze school?                   

Structuur

 

Onze school is een basisschool.

Ze biedt opvoeding en onderwijs aan kinderen van 2,5 jaar tot 12 jaar.

 

Officiële benaming :

Gesubsidieerde Vrije Basisschool (gemengd)

Breekiezel 27

3670 Meeuwen-Gruitrode

Tel.: 089/81 13 08

Gebruikersnaam : Basisschool “Royke”

De gebouwen bevinden zich op 2 vestigingsplaatsen

 

* vestigingsplaats 1 : Breekiezel 27 :

directie, secretariaat, sportzaal, kleuterklassen en 1ste en 2de leerjaar van het lager onderwijs.

Tel. :           089/81.13.08

Website :     www.royke.be

E-mail:        wim.daniels@royke.be

secr.bsgruitrode@skynet.be

 

* vestigingsplaats 2 : Weg naar As 3 :

3de tot en met het 6de leerjaar van het lager onderwijs.

Tel.:            089/85.23.80

 

Organisatie van de school

 

–         Het schoolbestuur

 

Vzw KATHOLIEK BASISONDERWIJS MEEUWEN-GRUITRODE

 

Breekiezel 27, 3670 Meeuwen-Gruitrode

 

Deze scholengemeenschap omvat alle vrije scholen van Meeuwen-Gruitrode:

 

Ellikom, Schoolstraat 2                                       Meeuwen, Kloosterstraat 9A

Gruitrode, Breekiezel 27                                     Neerglabbeek, Loostraat 13

Meeuwen, Kloosterstraat 9                                  Wijshagen, Kerkstraat 16

De vzw heeft volgende leden:

 

 • Voorzitter : Raf Franco,

Hendrik van Merodestraat 7, 3670 Meeuwen-Gruitrode

 

 • Ondervoorzitter : Jaak Kerkhofs

Neerhovenstraat 17, 3670 Meeuwen-Gruitrode

 

 • Leden :

Roger Nullens

Bosdijkstraat 22, 3670 Meeuwen-Gruitrode

Lemmens Eveline

Beemdstraat 13, 3670 Meeuwen-Gruitrode

Raemen Jan

Akkerstraat 35, 3670 Meeuwen-Gruitrode

Vandenabeele Wouter

Muisvenstraat 40, 3670 Meeuwen-Gruitrode

Vanoirbeek Georges

D’Oyestraat 19, 3800 Sint-Truiden

Vliegen Paul

Hoekstraat 5, 3670 Meeuwen-Gruitrode

 

Het schoolbestuur organiseert het onderwijs in onze scholen en is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs.

  

–         Klassenraad

 

Team van personeelsleden dat onder leiding van de directeur of zijn afgevaardigde samen de verantwoordelijkheid draagt of zal dragen voor de begeleiding van en het onderwijs aan een bepaalde leerlingengroep of individuele leerling.

 

– Onderwijzend   personeel

 

DIRECTIE

DANIELS WIM                     Beemdstraat 19 (Meeuwen)                GSM: 0499/151265

 

ADMINISTRATIEVE MEDEWERKERS

 

GEERITS Bea                          Kabienstraat 4                           Tel: 089/85 66 93

COLAERS Nicole          Schutterstraat 13 bus 1(Arendonk)         GSM: 0494/81 75 14

SCHILDERMANS Marth        Boshovenstraat 4                      Tel: 089/46 33 61

BOMANS Marijke         Goudbergstraat 7 (Peer)                      GSM: 0498/76 14 53

 

KLEUTERONDERWIJS

 

2,5 / 3 – jarigen

GOFFLO Maria                         Steenstraat 16                           Tel: 089/85 79 14

CAMPS Nele                             Lutlommel 132 (Lommel)      Tel: 011/63 46 12

PAREDIS Yvonne                    Weg naar As 100                       Tel: 089/85 44 70

3 / 4 –jarigen

VAES Anja                                  Genitsstraat 41 (Meeuwen)          Tel: 011/66 79 01

KLAPS Kelly                               Bovenlinde 34 (Peer)                  Tel: 011/74 77 40

POULS Conny                            Kipdorpstraat 5 (Bree)               Tel: 089/48 13 64

4 / 5 –jarigen

VAN DE WEYER Ben             Fazantstraat 11                          Tel: 089/81 28 19

GIBNEY Nancy                       Bremstraat 37                            Tel: 089/47 35 68

VERHEYEN Kristof                Nieuwstadpoort 7/B0001(Bree)   GSM: 0476/71 46 92

ICT- coördinator

CAMPS Nele                            Lutlommel 132 (Lommel)            Tel: 011/63 46 12

Leerkracht – SES en zorgcoördinator

CAMPS Nele                           Lutlommel 132 (Lommel)            Tel: 011/63 46 12

Kinderverzorgster

VAESEN Veerle                       Kastanjestraat12 (Wijshagen)      Tel: 089/46 67 43

Bewegingsopvoeding

WOJTKOWIAK Sylvie           Klein Gestel 46 (Meeuwen)           Tel: 011/61 00 35

 

LAGER ONDERWIJS

 

1A     LANGENS Kelly              Kapelstraat 28 (Meeuwen)             gsm:0494/31 08 08

1B     HOUBEN Katrien          Berkenstraat 11 (Meeuwen)             gsm: 0474/46 31 86

2A     STIENAERS Jan             Leemakkerstraat 29                          Tel: 089/85 30 71

3A     LENSKENS Margot        Lambertus Paulystr.14                     Tel: 089/85 83 62

KEENEN Liese                Leemakkerstraat 31                          Tel.: 089/85 34 23

3B    KEENEN Guy                   Leemakkerstraat 31                          Tel: 089/85 34 23

4A     CUSTERS Diane             Colemontstraat 25 (Stokrooie)      Tel: 011/72 52 05

4B     LEIJSKENS Mariet         Breekiezel 104                                  Tel: 089/81 28 55

5A     NEYENS Jos                  Taelstraat 4                                         Tel: 089/85 ­70 53

5B     CAELEN Ellen              Abroxweg 1/C (Bree)                         Tel: 089/23 38 80

6A   LEMMENS Jozef            Leemakkerstraat 43                          Tel: 089/85 88 46

6B   COSEMANS Nathalie     Goudbloemstraat 3 (Bree)              gsm: 0494/17 01 79

Leerkracht SES, ICT- en zorgcoördinator

NULLENS Martine                Grensstraat 3 (Wijshagen)                  Tel.: 089/46 53 16

Godsdienst

SYMONS Reinhilde                Kapelstraat 10 (Meeuwen)                 Tel: 011/79 36 19

Lichamelijke opvoeding

WOJTKOWIAK Sylvie           Klein Gestel 46 (Meeuwen)           Tel: 011/61 00 35

 

–    Onderhoudspersoneel

 

Mevr. COLSON Godelieve                – Weg naar Zwartberg 150 (Opglabbeek)

Mevr. SCHALLEY Marij                  – Royerstraat 6

Mevr. DAUTZENBERG Anita          – Jan van Bylandstraat 6

 

–         Oudervereniging

 

Ouders zijn een belangrijke schakel in het schoolgebeuren. Via klasafgevaardigden kunnen zij hun noden kenbaar maken, meewerken aan allerhande projecten, infoavonden organiseren, …

Leden van de oudervereniging stellen hun werking voor op de ouderavonden in het begin van het schooljaar.

Op deze manier kunnen ouders aangeven om op vrijwillige basis deel te nemen aan deze vereniging.

Indien 10% van de ouders naast de oudervereniging ook de oprichting van een ouderraad wenst, zal hiervoor door het schoolbestuur een verkiezing worden georganiseerd.

De oprichting van een ouderraad heeft als doel advies uit te brengen aan de bestaande schoolraad.  Ze heeft geen beslissingsrecht. Er is een wettelijk minimumkader voor het reglement van een ouderraad vastgelegd.

 

Adressen Oudervereniging:              

 

Voorzitter:             Mr. VANDENABEELE Wouter        – Muisvenstraat 40

Ondervoorzitter:    Mr. HEUSSEN Barry                        – Verlorenstraat 15/1

Secretaris:             Mr. NAUTS Kristof                          – Fazantstraat 3

Penningmeester:    Mevr. WITTERS Jessy                      – Venhovenstraat 5

 

 

Leden :

Mevr. BREUKERS Katrien                                           – Ophovenstraat 120

Mr. CHIARADIA Danny                                               – Kievitsstraat 10

Mevr. CORSTJENS Wendy                                           – Ophovenstraat 169

Mevr. DREESEN Mia                                                   – Bremstraat 16

Mevr. HULSBOSCH Veerle                                          – Breekiezel 109

Mr. KUSTERS Tim                                                       – Lambertus Paulystraat 10

Mevr. LEMMENS Els                                                   – Ophovenstraat 19

Mevr. MAGGEN Patricia                                               – Bloemenstraat 4

Mr. MERTENS Jacky                                                    – Snepstraat 11

Mr. MOMMEN Jo                                                         – Muisvenstraat 99

Mevr. PAESEN Margot                                                 – Verlorenstraat 36

Mr. SCHREURS Frank                                                  – Ophovenstraat 200

Mevr. SWENNEN Sara                                                 – Jan van Goorstraat 7

Mevr. VANGEHUGTEN Nancy                                    – Scheyvenstraat 5

Mr. GEERITS Koen                                                         – Bremstraat 11

Mr. DAS Jurgen                                                               – Jan van Goorstraat 14

 

Afgevaardigden onderwijzend personeel:

 

Mr.    DANIELS Wim                      – Beemdstraat 19 (Meeuwen)                  directeur

Mr.    NEYENS Jos                           – Taelstraat 4                        leerkracht

Mr.    VAN DE WEYER Ben            – Fazantstraat 11                   kleuterleider

Mr.    VERHEYEN Kristof                – Nieuwstadpoort 7/B0001(Bree)   kleuterleider

 

De ouderraad vraagt om op het einde van het schooljaar geen geldinzamelacties te houden voor de leerkrachten.

 

–         Schoolraad

 

De leden van de schoolraad geven advies bij het nemen van beslissingen inzake het schoolgebeuren.

De schoolraad wordt samengesteld voor 4 jaar via verkiezingen. Indien er geen nieuwe kandidaten zijn moeten er geen verkiezingen georganiseerd worden.

Hij komt tenminste 3 x per jaar samen.

 

Samenstelling :

 

Voorzitter :

Mevr. LEIJSKENS Mariet                  – Breekiezel 104

 

Geleding personeel:

Dhr. NEYENS Jos                               ‑ Taelstraat 4

Mevr. GIBNEY Nancy                      – Bremstraat 37

 

Geleding ouders:

Mevr. VANGEHUGTEN Nancy        –  Scheyvenstraat 5

Dhr. VANDENABEELE Wouter       –  Muisvenstraat 40

Dhr. KUSTERS Tim                         – Lambertus Paulystraat 10

 

Geleding lokale gemeenschap:

Dhr. JACOBS Luc                            – Royestraat  9

Dhr. PAUMEN Jos                           – Leemakkerstraat 74

Dhr. BRANDS Achille                      – Kabienstraat 42

 

Directeur:

Dhr. DANIELS Wim                       – Beemdstraat 19 (Meeuwen)

 

–         Leerlingenraad

Er kan een leerlingenraad (participatiedecreet van 2 april 2004) opgericht worden. De oprichting is verplicht wanneer ten minste tien procent van de leerlingen van de leeftijdsgroep elf- tot dertienjarigen erom vragen, voorzover dit percentage ten minste drie leerlingen betreft.

Samenstelling leerlingenraad.

Leerlingen van het 3de tot en met het 6de leerjaar bepalen aan de hand van placemats het onderwerp waar ze aan willen werken in samenwerking met de school.

Eén leerling, verkozen voor dit thema, zetelt in de raad.

Ook leerkrachten maken deel uit van deze raad.

Na de vergadering brengen de leerlingen en leerkrachten verslag uit aan de leerlingen van hun klas en aan het leerkrachtenteam.

 

–         Lokaal Onderhandelings Comité (LOC)

LOC is een overlegorgaan tussen schoolbestuur en vertegenwoordigers van het personeel. In onze scholengroep is een gemeenschappelijke LOC voorzien.

 

Voorzitter :

 

Dhr. KERKHOFS Jaak                      – Neerhovenstraat 17

 

Geleding personeel voor Gruitrode:

 

Mevr. LANGENS Kelly                     – Kapelstraat 28

Mevr. LEIJSKENS Mariet                 – Breekiezel 104

Dhr. NEYENS Jos                                 ‑ Taelstraat 4

 

Adviserend:

Dhr. DANIELS Wim                        – Beemdstraat 19

 

–         Kernteam

 

Een team dat met de pedagogische begeleiding, directie, beleidsmedewerkers en leerkrachten de grote lijnen van onze school uitzet.

Dhr. DANIELS Wim                        Mevr. CAMPS Nele

Mevr. NULLENS Martine               Mevr. DIDDEN Lief

Dhr. VAN DE WEYER Ben              Mevr. BOELEN Veerle

Dhr. NEYENS Jos                              Mevr. HOUBEN Katrien

Dhr. VERHEYEN Kristof

 

Website

 

Op de website van onze school worden foto’s en artikels geplaatst over het dagelijkse reilen en zeilen in de kleuter- en lagere school.

Deze kunt u terugvinden op www.royke.be

Voor de publicatie van gerichte foto’s vraagt de school bij het begin van het schooljaar een expliciete schriftelijke toestemming, overeenkomstig de privacywet.

Voor de publicatie van niet-geposeerde, spontane foto’s en sfeerbeelden geldt de ondertekening van het schoolreglement als toestemming. Ouders die bezwaar hebben tegen de publicatie, delen dit schriftelijk mee aan de directie.

 

1.4 Onze samenwerking met het CLB

 

Vrij CLB Noord-Oost-Limburg

 

Wat is CLB ?

 

CLB staat voor Centrum voor Leerlingbegeleiding. Leerlingen, ouders en scholen kunnen informatie en begeleiding krijgen. Daarvoor zorgen artsen, maatschappelijk werkers, pedagogen, psychologen, psychologisch assistenten en verpleegkundigen.

 

Je kunt met allerlei vragen naar het CLB. Een kleine greep uit de zeer brede waaier: vragen over studeren en studiekeuze op school, lees- en rekenproblemen, gezondheid, slaapproblemen, angst om naar school te gaan, pestgedrag, de aanpak van vervelend gedrag, opvoeding …

 

Op sommige vragen krijg je al meteen een antwoord. Vaak is een verhelderend gesprek voldoende. Soms is extra hulp en ondersteuning nodig. Samen met de CLB-medewerker werk je dan aan een oplossing. Indien nodig vindt er een medisch, psychologisch en/of sociaal onderzoek plaats. In een aantal gevallen verwijst het CLB voor verdere behandeling of begeleiding door naar een andere, meer gespecialiseerde gezondheids- of welzijnsdienst.

Naast deze ‘vraag gestuurde’ werking is het CLB ook verantwoordelijk voor de verplichte medische onderzoeken in bepaalde leerjaren : 1e en 2e kleuterklas, 1e, 3e en 5e leerjaar basisonderwijs, 1e en 3e klas secundair onderwijs. In het buitengewoon onderwijs worden de leerlingen onderzocht in het kalenderjaar dat ze 4, 5, 7, 9, 11, 13 en 15 jaar worden. Een deel van de onderzoeken vindt plaats op het centrum zelf, een deel op de school. Het CLB is ook belast met herhalingsinentingen en met de preventie van sommige besmettelijke ziekten. In alle gevallen wordt u hiervan tijdig schriftelijk op de hoogte gebracht.

De CLB-tussenkomsten zijn gratis en gebeuren met de grootste discretie en met respect voor het privé-leven.

Het CLB is aanwezig bij de MDO’s, enkel wanneer gerichte hulp aangewezen is, wordt er toestemming gevraagd aan de ouders.

 

 

Ons CLB-schoolteam

Onze school werkt samen met het: Vrij CLB Noord-Oost-Limburg

                                                           Grauwe Torenwal 11, 3960 Bree

                                                          Tel. : 089/46 97 30 Fax. : 089/46 97 31

                                                          e-mail: vclblimburg.be

 

 

Daar staat een team van deskundigen ter beschikking van de leerlingen en de ouders, leerkrachten en de school :

 

Dr. Lisbeth Van de Broek  (schoolarts) lisbeth.vandebroek@vclblimburg.be

Liesbeth Caymax: (sociaal verpleegkundige) liesbeth.caymax@vclblimburg.be

Lucia Evers (psycho pedagogisch consulent) lucia.evers@vclblimburg.be

Marika Flipkens (maatschappelijk werkster) marika.flipkens@vclblimburg.be

Deze mensen zijn de contactpersonen voor onze school en coördineren de CLB-teamwerkzaamheden. Ze zijn steeds bereikbaar op het CLB-centrum.

 

Openingsuren

Het centrum is open:

q  op maandag van 8.30 uur tot 12 uur

q  op de andere werkdagen van 8.30 uur tot 12 uur en van 13 tot 17 uur

q  men kan ook telefonisch een afspraak maken voor een onderhoud buiten deze kantooruren

q  twee dagen in de kerstvakantie (wordt in de pers aangekondigd)

 

Het centrum is gesloten van 17 juli tot en met 15 augustus, tijdens de Kerst- en de Paasvakantie.

Je kunt gewoon binnenlopen op het centrum, maar het is toch veiliger vooraf een afspraak te maken op de telefoonnummers 089/46 97 30 (Bree).

 

Belangrijk voor leerling en ouders om te weten

 

 1. Het CLB heeft van elke leerling die het begeleidt een dossier.

Wanneer de leerling van school verandert, wordt dit dossier overgemaakt aan het CLB dat de nieuwe school begeleidt (besluit van de Vlaamse Regering, 08.06.2001, art. 7,8 en 9).

 

 • De identificatiegegevens van de leerling, de gegevens over de inentingen, de gegevens van de medische onderzoeken en gegevens over de leerplichtbegeleiding worden automatisch overgedragen.
 • Al de andere gegevens worden overgedragen indien er geen verzet wordt aangetekend. Dit verzet kan aangetekend worden door de ouders of door de leerling zelf, indien hij 12 jaar of ouder is. Dit verzet moet schriftelijk gebeuren binnen een termijn van 10 dagen na de mededeling waarin de ouders of de leerling op de hoogte worden gebracht van de overdracht.

(Op het moment waarop u dit leest !)

 • Opdat het CLB vlugger over het dossier zou kunnen beschikken, kunnen de ouders ook afzien van de termijn van 10 dagen : zij moeten dit enkel schriftelijk bevestigen.

 

 1. Het CLB mag in geen enkel geval – tenzij er schriftelijke toelating is van ouders of de leerling ouder dan 12 jaar – het dossier overdragen aan andere instanties, hulpverleners, derden, enz.

 

 1. Aan de betrokken schooldirectie en het schoolpersoneel worden alleen gegevens doorgegeven die nodig zijn opdat zij hun taak naar behoren kunnen vervullen.

 

 1. De ouders en de leerlingen hebben het recht op toegang tot de gegevens uit het dossier.

 

 1. Dit dossier wordt op het centrum bewaard tot tenminste 10 jaar na de datum van de laatste medische tussenkomst (onderzoek of inenting). Voor de leerlingen die buitengewoon onderwijs volgen, wordt het dossier bewaard tot de leerling 30 jaar is geworden. Na deze periode wordt het dossier vernietigd.

 

 1. De dossiers worden bewaard in het VCLB Noord-Oost-Limburg, Grauwe Torenwal 11, 3960 Bree. Ze worden beheerd door Lieve Lambrechts.

 

 1. Profylactische maatregelen:

Profylactische maatregelen zijn maatregelen die de verspreiding van besmettelijke ziekten moeten voorkomen. Ouders en leerlingen kunnen in het kader van de profylactische maatregelen geen andere arts kiezen.

 1. Besmettelijke ziekten:
 • Buiktyfus (ernstige darminfectie).
 • Meningokokkeninfecties (hersenvliesontsteking).
 • Difterie (kroep, ernstige keel- en luchtweginfectie).
 • Kinkhoest (luchtweginfectie met zware hoestbuien).
 • Mazelen.
 • Varicella (windpokken, waterpokken).

 

De ouders moeten aan de school melden als hun kind een van deze aandoeningen heeft. De school neemt contact op met de CLB-arts.

 

 1. Luizen:

Wanneer een ouder of leerkracht luizen of neten bij één of meerdere leerlingen opmerkt wordt dit onmiddellijk aan de school gemeld.

 • De leerlingen van de betrokken klassen krijgen een informatiebrief en een folder van de school mee. Het CLB wordt van deze eerste melding op de hoogte gebracht.
 • Als er na 14 dagen nog problemen zijn of als het probleem zich verder uitbreidt, neemt de school opnieuw contact met het CLB. De verpleegkundige van het schoolteam zal de betrokken klassen screenen.
 • Als het kind uit een gezin komt dat extra zorg/hulp nodig heeft om dit probleem op te lossen, neemt de school dadelijk contact op met het CLB

 

1.5  De organisatie van de schooluren

–         Dagindeling:

 

Openingsuren :

Voormiddag:                  08.50u tot 12.00u

Namiddag:                      13.00u tot 15.20u

Dinsdagnamiddag:         13.00u tot 15.45u

Geen school op woensdagnamiddag.

 

De speeltijden zijn:    in de voormiddag van 10.30u tot 10.45u

in de namiddag van 14.15u tot 14.30u

dinsdagnamiddag van 14.40u tot 14.55u

 

Het toezicht op de speelplaats begint iedere morgen om: 08.15u Breekiezel 27 en Weg naar As 3. Voor die tijd is de school gesloten en zijn de kinderen niet verzekerd. Een kwartier na de laatste lessen is de school eveneens gesloten.

Kinderen die 15 min. na het einde van de lessen niet zijn afgehaald, worden naar Pagadder (kinderopvang) gebracht.

 

–         Toegang tot de klaslokalen, de speelplaats, de toiletten.

 

Voor de veiligheid van uw kinderen. (Breekiezel 27)

Brengen van de kinderen.

Begeleid de kinderen tot aan de poort van de fietsenstalling of de poort aan de

parking, neem afscheid en laat de kinderen niet meer terugkomen eens ze op de speelplaats zijn. Blijf zelf niet aan de poort wachten, ga dadelijk verder.

Afhalen van de kinderen.

Kom stipt om 12u00 of 15u20 (dinsdag 15u45) naar de speelplaats.

Blijf aan de poort staan zodat de leerkrachten beter overzicht kunnen houden op de kinderen. De kleuters worden doorgelaten wanneer de leerkracht de ouders ziet.

Indien u de leerkracht iets wil meedelen of vragen, wacht dan tot alle kleuters op de speelplaats zijn.

De grote poort blijft gedurende de hele dag gesloten en wordt geopend als de kleuters op de speelplaats staan.

De school blijft tijdens de lessen alleen toegankelijk via de kleine poort.

 

De leerlingen van de lagere school gaan na het belsignaal in de rij staan waarna ze in stilte met de leerkracht naar de klas gaan.

Wie een kleuter naar de juf of meester wil brengen, wacht buiten de grote of de kleine schoolpoort  (witte lijn) tot de bel rinkelt om 8u50 of 13u00.  Maak het afscheidsmoment, in de rij of in de gang, zo kort mogelijk. Ga dadelijk verder !

Tijdens de speeltijden blijven er geen leerlingen in de klas.

Geef even een briefje mee indien de kinderen wegens omstandigheden niet buiten mogen spelen.

Deze leerlingen blijven in het daartoe voorziene lokaal.

Voor iedere vestigingsplaats is er een schoolreglement voor speelplaats, eetzaal, gangen, toiletgebruik, veiligheid…

Deze komen in het begin van het schooljaar met de klastitularis en leerlingen uitvoerig aan bod.

 

–         De middagpauze.

De ouders spreken bij het begin van het schooljaar af of de kinderen in de school, thuis of elders blijven eten.

Bij wijziging laten de ouders dit schriftelijk weten aan de klastitularis. De leerlingen die blijven eten, verzamelen aan de eetzaal en volgen dan de instructies van de leerkracht die toezicht heeft.  Drank kan verkregen worden in de eetzaal.

 

1.6 Voor- en naschoolse opvang.

Pagadder organiseert voor –en naschoolse opvang voor kleuters en lagere schoolkinderen:

–         Iedere schooldag van 6.30u tot schooltijd en na schooltijd tot 18.30u.

–         Tijdens de schoolvakantie (gesloten tussen Kerstmis en Nieuwjaar en de laatste week van het bouwverlof)

–         Op schoolvrije dagen.

Kostprijs

Voor en na schooltijd en op woensdagnamiddag:

 • € 1,54 voor het eerste half uur
 • € 0,77 per volgend aangevangen half uur

Schoolvrije- en vakantiedagen (minimum 5 inschrijvingen noodzakelijk)

 • € 4,65 voor minder dan 3 uren opvang
 • € 7,00 voor 3 tot 6 uren opvang
 • € 13,99 voor meer dan 6 uren opvang

25% korting bij gelijktijdige aanwezigheid van 2 of meerdere kinderen uit éénzelfde gezin.

Sociaal tarief mogelijk (50% korting)

Fiscaal aftrekbaar tot 12 jaar.

Indien een kind wordt afgehaald na het sluitingsuur, wordt een administratieve kost van € 10 aangerekend.

Indien een kind wordt gebracht zonder voorafgaandelijk in te schrijven, tijdens schoolvrije – en vakantiedagen, wordt een administratieve kost van € 5 gevraagd.

Locaties:     Meeuwen, Kloosterstraat 2       Tel.: 011/79 93 18

Gruitrode, Breekiezel 53          Tel.: 089/75 17 73

 

Informatie en inschrijvingen

Gemeentehuis-Welzijnspunt

Dorpsstraat 44

011/79 01 70

Pagadder@meeuwen-gruitrode.be

 

Voor concrete afspraken in verband met de buitenschoolse opvang “Pagadder” kan men afspraken maken met de verantwoordelijke van het Pagadder.

 

1.7 Het leerlingenvervoer

Wie wenst, kan gebruik maken van het schoolbusvervoer.

Concrete afspraken kunnen gemaakt worden via de directie.

Na  school is er toezicht bij de kinderen die moeten wachten op de schoolbus.

 

–         Schoolbus

 

Informatie over reisroutes

‘s Morgens :

 

1° Rit : vertrek 8.00u

School – Breekiezel – Turfstraat – Kabienstraat – Verlorenstraat – Weg naas As –  Breekiezel – Weg naar As – Muisvenstraat – school – Pagadder.

2° Rit : vertrek 8.15u :

School – Weg naar Opoeteren – Royestraat – Weg naar As – Ophovenstraat – School Breekiezel .

 

‘s Avonds :

 

   Rit 1 : vertrek 15.20u of 12.00u of 15.45u (dinsdag)

Rit 2 : vertrek 15.30u of 12.10u of 15.55u

Na het weekend van 1 februari wisselen de ritten.

 

Tarieven (tarief Buzzy van de lijn)

 

Kinderen tussen 6 – 11 jaar betalen 51,00 euro voor een jaarabonnement.

Gratis vervoer

–         alle kleuters

Het vervoer van en naar Pagadder wordt betaald door de opvangdienst. De duur van het vervoer wordt door Pagadder aangerekend als opvang.

 

Betalingsmogelijkheden

 1. Door overschrijving op BE 43 7352-0825-0601 van:

 

VZW KATHOLIEK BASISONDERWIJS MEEUWEN-GRUITRODE

BREEKIEZEL 27

3670 MEEUWEN-GRUITRODE

 

Gelieve duidelijk te vermelden : naam en adres van het kind.

 

 1. Persoonlijk bij de directie.

U steekt het (gepast) geld in een briefomslag. Vermeld duidelijk naam en adres van uw kind evenals voor welke trimester betaald werd en het ritnummer.

Op het einde van elk trimester zullen we de abonnementen meegeven met uw kind. (tenzij u voor het ganse jaar betaald hebt)

 

Reglementering voor de leerlingen

 1. De leerlingen moeten tijdig klaar staan aan de voorziene halte.
 1. Het is de leerlingen verboden de bus op te stappen of deze te verlaten in

afwezigheid van de begeleider/ster.

 1. De leerlingen dienen de begeleider/ster te gehoorzamen.

Zij blijven tijdens het vervoer op de plaats zitten die door de begeleider/ster toegewezen wordt en doen hun veiligheidsgordel om.

 1. Er mag op de bus niet gesnoept, gegeten of gedronken worden.
 1. De deuren mogen niet geopend worden zonder toestemming van de

begeleider/ster.

 1. Ouders verwittigen de buschauffeur bij eventuele afwezigheid.
 1. De ouders zijn eraan gehouden de leerlingen aan de stopplaatsen te

brengen en af te halen. De ouders zijn verantwoordelijk voor het kind.

 

Busbegeleiding

Buschauffeurs :

Mevr.VERHEYEN Marie-Jeanne                – Dorpsstraat 20 bus 1

Tel. : 011/74 33 51

GSM: 0478/56 60 47

Mevr. AENDEKERK Carina                       – Muisvenstraat 113

Tel. : 089/85 72 27

GSM: 0475/92 16 44

Busmoeders :

Mevr. AENDEKERK Carina                       – Muisvenstraat 113

Mevr. BROEKMANS Monique                   – Poststraat 19

Mevr. BULLEN Madeleine                         – Bremstraat 12

Mevr. CONINX Rina                                  – Eendenstraat 8

Mevr. DAUTZENBERG Anita                    – Jan van Bylandstraat 6

Mevr. EERDEKENS Josée                            – Ophovenstraat 101

Mevr. FRANKEN Lizette                           – Begoniastraat 35

Mevr. GOFFLO Maria                                – Steenstraat 16

Mevr. KERKHOFS Liza                                – Eendenstraat 9

Mevr. RENETTE Leen                                 ‑ Breekiezel 133

Mevr. TIELEN Paula                                  – Boshovenstraat 20

Mevr. VANDAEL Carine                           – Bergstraat 2

Mevr. VERSTAPPEN Marleen                   – Muisvenstraat 100

 

Gemachtige opzichters:

Mevr. AENDEKERK Carina

De gemachtigde opzichters (GO’s) helpen de kinderen  na schooltijd bij het oversteken van de Ophovenstraat (gevaarlijke oversteekplaats). De  GO’s zijn enkel bevoegd om voetgangers te begeleiden bij het oversteken. Fietsers steken over met de fiets aan de hand.

Ouders hebben steeds de eindverantwoordelijkheid over hun kind bij de verplaatsingen van en naar school.  Omwille van een tekort aan gemachtigde opzichters kunnen wij niet garanderen dat er op elk moment gemachtigde opzichters aanwezig zijn.

Ben jij bekommerd om de veiligheid van onze schoolkinderen en wil je het team van de gemachtigde opzichters versterken? Neem dan contact met de schooldirectie, de lokale politie of de gemeentelijke dienst samenleven.  samenleven@meeuwen-gruitrode.be

 

1.8        Engagementsverklaring

 

Ouders hebben hoge verwachtingen van de school voor de opleiding en opvoeding van hun kinderen. Onze school zet zich elke dag in om dit engagement waar te maken. In ruil verwachten we wel de volle steun van de ouders. Daarom maken we in onderstaande engagementsverklaring wederzijdse afspraken. Zo weten we duidelijk wat we van elkaar mogen verwachten.

Ouders en school zullen op afgesproken momenten de engagementen en het effect ervan evalueren.

Onze school kiest voor een intense samenwerking met de ouders.

We doen dat omdat we partners zijn in de opvoeding van uw kind. Het is goed dat u zicht hebt op de werking van de school.

Gedurende elk trimester is er in het lager onderwijs een contactavond met de ouders. De ouders worden ingelicht door de klastitularis hoe het met hun kind op school gesteld is. In de laatste kleuterklas wordt het tijdstip van het individueel oudercontact persoonlijk medegedeeld door de leerkracht.

In de loop van het eerste trimester heeft er een open klasdag plaats in het eerste leerjaar. Zo kunnen papa en mama zien hoe het er in de eerste klas aan toe gaat. Ook is er een informatieavond voorzien in iedere klas.

Wanneer uw kind tijdens het schooljaar problemen heeft, wacht dan niet om contact op te nemen met de klastitularis of met de directie.

Een gesprek met de leerkracht kan altijd voor of na de lesuren, als de leerkracht vrij is van toezicht. Nooit tijdens de lesuren zonder toestemming van de directie.

We willen u op geregelde tijden informeren over de evolutie van uw kind. Dat doen we schriftelijk via het rapport.

Wij verwachten dat u zich als ouder samen met ons engageert om nauw samen te werken rond de opvoeding van uw kind en steeds ingaat op onze uitnodigingen tot oudercontact.

 

Aanwezig zijn op school en op tijd komen.

De aanwezigheid van uw kind op school heeft gevolgen voor het verkrijgen en behouden van de schooltoelage en voor de toelating tot het eerste leerjaar. Meer hierover kan u lezen in schoolreglement, toelatingsvoorwaarden lager onderwijs (3.1 pag. 22).

Daartoe moeten wij de afwezigheden van uw kind doorgeven aan het departement onderwijs en aan het CLB.

Wij verwachten dat uw kind dagelijks en op tijd op school is. Wij verwachten dat u ons verwittigt bij afwezigheid van uw kind.

Het CLB waarmee wij samenwerken staat in voor de begeleiding bij problematische afwezigheden. U kan zich niet onttrekken aan deze begeleiding.

U kan steeds bij ons terecht bij problemen. We zullen samen naar de meest geschikte aanpak zoeken.

 

Individuele leerlingenbegeleiding.

Onze school voert een zorgbeleid. Dit houdt onder meer in dat we gericht de evolutie van uw kind volgen. Dit doen we door het werken met een  leerlingvolgsysteem. Sommige kinderen hebben op bepaalde momenten nood aan gerichte individuele begeleiding. Andere kinderen hebben constant nood aan individuele zorg.

Als je kind specifieke onderwijsbehoeften heeft, kun je dit melden aan de directie. Specifieke onderwijsbehoeften is een breed begrip. Het betekent dat je kind mee als gevolg van een fysieke, verstandelijke of zintuiglijke beperking niet zomaar aan het gewone lesprogramma kan deelnemen. De school kan ook zelf aanpassingen voorstellen op basis van de vaststellingen in de loop van het schooljaar. Welke maatregelen aan de orde zijn, zal afhangen van wat je kind nodig heeft en wat wij als school kunnen organiseren.

 

We zullen in overleg met u als ouder vastleggen hoe de individuele begeleiding van uw kind zal georganiseerd worden. Daarbij zullen we aangeven wat u van de school kan verwachten en wat wij van u als ouder verwachten.

Wij verwachten dat u ingaat op onze vraag tot overleg en de afspraken die we samen maken opvolgt en naleeft.

 

Positief engagement ten aanzien van de onderwijstaal.

Onze school is een Nederlandstalige school. Niet alle ouders voeden hun kind op in het Nederlands. Dit kan ertoe leiden dat hun kind het wat moeilijker heeft bij het leren. Wij als school engageren er ons toe alle kinderen zo goed mogelijk te begeleiden bij hun taalontwikkeling.

Wij verwachten van de ouders dat ze positief staan ten aanzien van extra initiatieven en maatregelen (taaltraject en/of taalbad) die de school neemt om de taalachterstand van hun kind weg te werken en dat ze er alles aan doen om hun kind, ook in de vrije tijd, te stimuleren bij het leren van Nederlands.

 • Zelf Nederlandse lessen te volgen.
 • Uw kind naschools extra Nederlandse lessen te laten volgen.
 • Te zorgen voor een Nederlandstalige begeleiding van uw kind bij het maken van zijn huistaak, bij het leren van zijn lessen, … (bv. Nederlandstalige huiswerkbegeleidingsdienst zoeken, …)
 • Bij elk contact met de school zelf Nederlands te praten of er voor te zorgen dat er een tolk is. (volgens de gemeentelijke regels).
 • Uw kind te laten aansluiten bij een Nederlandstalige jeugdbeweging.
 • Uw kind te laten aansluiten bij een Nederlandstalige sportclub.
 • Uw kind te laten aansluiten bij een Nederlandstalige cultuurgroep.
 • Uw kind te laten aansluiten bij een Nederlandstalige academie (muziek, woord, plastische kunsten, …)
 • Uw kind dagelijks naar Nederlandstalige tv-programma’s te laten kijken en er samen met hem over te praten.
 • Uw kind dagelijks naar Nederlandstalige radioprogramma’s te laten luisteren.
 • Uw kind met Nederlandstalige computerspelletjes te laten spelen.
 • Elke avond voor te lezen uit een Nederlandstalig jeugdboek.
 • Geregeld Nederlandstalige boeken uit te lenen in de bibliotheek en er uit voor te lezen of ze uw kind zelf te laten lezen.
 • Binnen de school en bij elke schoolactiviteit enkel Nederlands te praten met uw kind, met andere kinderen, met het schoolpersoneel en met andere ouders
 • Uw kind, in zijn vrije tijd, geregeld te laten spelen met zijn Nederlandstalige vriendjes.
 • Uw kind in te schrijven voor Nederlandstalige vakantieactiviteiten.
 • Uw kind in te schrijven voor Nederlandstalige taalkampen.

 

1.9        Inschrijven van leerlingen

Inschrijven van leerlingen

Je kind is pas ingeschreven in onze school als de ouder(s) schriftelijk instem(t) (men) met het pedagogisch project en het schoolreglement.

Eenmaal ingeschreven, blijft een kind bij ons ingeschreven. De inschrijving stopt enkel wanneer de ouders beslissen om het kind van school te veranderen, zij niet akkoord gaan met een nieuwe versie van het schoolreglement, bij een definitieve uitsluiting als gevolg van een tuchtmaatregel of wanneer het kind een verslag ontvangt dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs (tenzij de school een individueel aangepast programma haalbaar ziet).

Bij elke wijziging van het schoolreglement zullen we terug jullie schriftelijk akkoord vragen. Indien jullie niet akkoord gaan met de wijziging, dan wordt de inschrijving van jullie kind beëindigd op 31 augustus van het lopende schooljaar.

Bij de inschrijving van jullie kind, zullen we jullie bevragen over de organisatie van het ouderlijk gezag, de gezinssamenstelling, de verblijfsregeling,… We gaan ervan uit dat beide ouders instemmen met de inschrijving. Indien we op de hoogte zijn van het niet-akkoord van een van beide ouders, kunnen we het kind niet inschrijven. We kunnen jullie kind pas inschrijven als beide ouders akkoord gaan.

Bij de inschrijving vragen we je naar allerlei informatie voor onze administratieve schoolfiche van je kind.

Aanmelden en inschrijven:

Onze school heeft geen capaciteitsprobleem en kan zeker alle leerlingen inschrijven. Zie website: www.scholengemeenschap-mg.be.

Alle leerlingen kunnen inschrijven vanaf maart van het voorafgaande schooljaar.

Bij de inschrijving van een leerling dient een officieel document te worden voorgelegd dat de identiteit van het kind bevestigt en de verwantschap aantoont (ISI+-kaart, trouwboekje, geboortebewijs, identiteitskaart, SIS-kaart…).

Alle kleuters en leerlingen worden op datum van de inschrijving opgenomen in het inschrijvingsregister. Zij worden slechts eenmaal ingeschreven volgens chronologie. Een kleuter die nog geen 2 jaar en 6 maanden is, kan ingeschreven worden. Maar pas wanneer de kleuter voldoet aan de toelatingsvoorwaarde

(2,5 jaar zijn), wordt de kleuter opgenomen in het stamboekregister en kunnen de ouders de verklaring van enige inschrijving invullen en handtekenen. Vanaf de volgende instapdatum[1] wordt de kleuter toegelaten in de school en wordt hij/zij opgenomen in het aanwezigheidsregister van de klas.  Kleuters vanaf 2,5 tot 3 jaar mogen in het kleuteronderwijs op school aanwezig zijn op de volgende instapdagen: na de zomervakantie, de herfstvakantie, de kerstvakantie, op 1 februari, na de krokusvakantie, de paasvakantie of na hemelvaartsdag.

Kleuters zijn niet leerplichtig.

Zindelijkheid bij kleuters: Het is in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van de ouders om hun kinderen te leren zindelijk zijn, dit is niet de hoofdtaak van de

kleuteronderwijzers, zij moeten vooral hun opvoedkundig werk met kleuters kunnen doen. In september van het jaar waarin uw kind 6 jaar wordt, is het leerplichtig en dus wettelijk verplicht om de les te volgen. Ook wanneer het op die leeftijd nog in het kleuteronderwijs blijft, is het net als elk ander leerplichtig kind onderworpen aan de controle op het regelmatig schoolbezoek. Voor leerplichtige leerlingen in het basisonderwijs is de leerplicht voltijds.

Een jaartje langer in de kleuterschool doorbrengen, vervroegd naar de lagere school komen en een achtste jaar in de lagere school verblijven, kan enkel na kennisgeving van en toelichting bij het advies van de klassenraad en van het CLB.

De leerlingen zijn verplicht om alle vakken en vakonderdelen te volgen.  Om gezondheidsredenen kunnen er, in samenspraak met de directie, eventueel aanpassingen gebeuren.

De inschrijving van leerlingen die het vorig schooljaar of het schooljaar daarvoor definitief werden uitgesloten, wordt geweigerd.

Wanneer je kind beschikt over een verslag dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs, schrijft de school in onder ontbindende voorwaarde. Als na de inschrijving pas blijkt dat er zo’n verslag is, wordt ze automatisch omgezet in een inschrijving onder ontbindende voorwaarde. Vervolgens organiseert de school overleg met de ouders, de klassenraad en het CLB, over de aanpassingen die nodig zijn om de leerling mee te nemen in het gemeenschappelijk curriculum of om de leerling studievoortgang te laten maken op basis van een individueel aangepast curriculum.

Indien na het overleg de school de disproportionaliteit (onredelijkheid) van de aanpassingen bevestigt, wordt de inschrijving ontbonden op het moment dat deze leerling in een andere school is ingeschreven en uiterlijk 1 maand, vakantieperioden niet inbegrepen, na de kennisgeving van de bevestiging van de disproportionaliteit (onredelijkheid).

Wanneer je kind niet beschikt over een verslag dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs, maar tijdens de schoolloopbaan de nood aan aanpassingen voor hem/haar wijzigt en de vastgestelde onderwijsbehoeften van die aard zijn dat voormeld verslag nodig is, organiseert de school een overleg met de klassenraad, de ouders en het CLB. Op basis van dit overleg en nadat het verslag werd afgeleverd, beslist de school om de leerling op vraag van de ouders studievoortgang te laten maken op basis van een individueel aangepast curriculum of om de inschrijving van de leerling voor het daaropvolgende schooljaar te ontbinden.

 

Schoolverandering:

Elke schoolverandering in de loop van het schooljaar moet door de directie van de nieuwe school schriftelijk worden meegedeeld aan de directie van de oorspronkelijke school. De mededeling gebeurt bij aangetekend schrijven of door afgifte van de mededelingen tegen ontvangstbewijs. De nieuwe inschrijving is rechtsgeldig de dag na die mededeling.

Bij schoolverandering moeten leerlingengegevens doorgegeven worden aan de nieuwe school tenzij en voor zover de regelgeving de overdracht niet verplicht stelt, de ouders er zich expliciet tegen verzetten na op hun verzoek de gegevens te hebben ingezien. Ze brengen de directie binnen de tien kalenderdagen na de schoolverandering hiervan schriftelijk op de hoogte.

Gegevens die betrekking hebben op schending van leefregels door je kind zijn nooit tussen scholen overdraagbaar. Wij zijn decretaal verplicht een kopie van een gemotiveerd verslag voor toegang tot het geïntegreerd onderwijs of een kopie van een verslag dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs aan de nieuwe school door te geven.

 

1.10 Privacy

De school houdt rekening met de privacywetgeving. Alle persoonlijke gegevens worden door de directie enkel aangewend onder de toepassing van de wet ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Ouders hebben het recht deze gegevens op te vragen en zo nodig te laten verbeteren voor zover ze betrekking hebben op hun kind en zichzelf. Documenten die gegevens opvragen, krijgen de vermelding: “Deze gegevens worden door de directie van de school strikt

aangewend onder de toepassing van de wet ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer.”

 

1.11 Informeren van ouders

Alle info omtrent rapportering en oudercontacten wordt via de kinderen aan de ouders bezorgd. Wij gaan ervan uit dat deze info beide natuurlijke ouders bereikt.

 

1.12 Echtscheiding

Zorg en aandacht voor het kind

Scheiden is een emotioneel proces. Voor kinderen die deze ‘Verliessituatie’ moeten verwerken, wil de school een luisterend oor, openheid, begrip en wat extra aandacht bieden.

 

 

Neutrale houding tegenover de ouders

De school is bij een echtscheiding geen betrokken partij. Beide ouders, samenlevend of niet, staan gezamenlijk in voor de opvoeding van hun kinderen.

Wanneer de ouders niet meer samenleven, maakt de school met beide ouders afspraken over de wijze van informatiedoorstroming en de manier waarop beslissingen over het kind worden genomen.

 

 1. Het opvoedingsproject van de scholengemeenschap

 

Met opvoeden en onderwijzen beogen leerkrachten de harmonische ontplooiing van de totale persoon.

OPVOEDEN en LEREN  is gebaseerd op een draagvlak van STEUNEN, STUREN EN STIMULEREN:

 

Om binnen de grenzen te blijven hebben kinderen STURING en grenzen nodig van hun opvoeders en begeleiders. Ze worden GESTEUND in hun ondernemen en ze worden GESTIMULEERD door samen dingen te doen en te beleven.

 

CHRISTELIJK GEINSPIREERD

We kiezen bewust voor een menswording van kinderen in veelzijdige verbondenheid met:

 

·        zichzelf als persoon, want iedereen is uniek

·        de anderen

·        de gemeenschap

·        de wereld, de dingen, de natuur, de cultuur

·        God

We verhogen de relationele competentie van kinderen door op een geduldige, respectvolle manier in te spelen op de eigen identiteit.

Aan de hand van  belangstellingscentra en godsdienstthema’s maken we verbinding met een diepere werkelijkheid die we God noemen via eigentijdse belevingen en geïnspireerd door waarden: dankbaarheid, eerlijkheid, medeleven, solidariteit, respect, vergevingsgezindheid, verwondering, verantwoordelijkheid. Wij beleven ons christen-zijn en staan open voor andersdenkenden.

Er wordt uitgegaan van vijf ontwikkelingsdomeinen: werken aan (zelf)vertrouwen

·        werken rond eigen gevoelens

·        werken aan inlevingsvermogen in de andere(n)

·        werken aan sociale competentie

·        nadenken over waarden en normen

 

VEILIG KLASKLIMAAT – LEERSTIJLEN

Welbevinden behoort tot de basisbehoeftes van de leerlingen en is noodzakelijk om tot ontwikkeling te komen in het leerproces.

We zorgen voor een aangename, pedagogische ruimte waarin de leerlingen met hun verschillende leerstijlen: (denker, doener, dromer, beslisser) begeleid worden naar verdere ontwikkeling in hun leerproces.

De leerkracht integreert een brede waaier van werkvormen waarbij kinderen al spelend, experimenterend en handelend kunnen leren van elkaar en van hun begeleider.

 

ZELFSTURING

Leerlingen worden gestimuleerd om zelfredzaam te zijn om eigen keuzes te kunnen maken, om hun sterktes en hun talenten te ontdekken, om zelf tot oplossingen te komen voor allerlei problemen.

 

VAARDIGHEDEN

Voor alle kinderen worden de ontwikkelingsdoelen en de eindtermen nagestreefd. We gaan mee met vernieuwingen  zodat ze hun vaardigheden zo ruim mogelijk kunnen ontwikkelen.

Cognitieve vaardigheden:

Via leerplandoelen zorgen we voor differentiatie om basisleerstof te beheersen en zorgen we voor uitdagingen en extra stimulansen om uitbreidingsleerstof te oefenen en zich eigen te maken.

 

Muzische vaardigheden:

De muzische opvoeding bekleedt een bijzondere plaats in de harmonische persoonlijkheidsontwikkeling. Door de ontwikkeling van het muzische leren  kinderen de wereld om zich heen en de eigen innerlijke ervaringswereld intensiever beleven, begrijpen en ervan genieten.

We laten hen in alle muzische domeinen (beeldopvoeding, muzikale opvoeding, dramatisch spel, bewegingsexpressie, muzisch taalgebruik) beschouwend ontdekken en bewonderen wat anderen willen uiten met hun creaties. Tevens laten we hen zelf experimenteren en creëren wat hen beroert. Muzisch omgaan met media wordt  hierin verweven.

Relationele – Sociale vaardigheden:

We beogen de harmonische ontwikkeling van de totale persoon. We bieden een geordend geheel aan van hart, handen en hoofd waarbij dynamisch-affectieve, psychomotorische en cognitieve componenten op elkaar inwerken. Relationele vorming is het leren dat de ontwikkeling van de persoon ondersteunt op gebied van:

·        de vorming van een positief en realistisch zelfbeeld,

·        het leren omgaan met eigen en andermans gevoelens,

·        het verhogen van het inlevingsvermogen in anderen,

·        het verwerven van sociale competenties,

·        de ontwikkeling van waarde- en normbesef.

Technische vaardigheden: We zorgen ervoor dat het technisch bewustzijn zich verder kan ontwikkelen. Kinderen leren elementaire technische principes begrijpen en leren ook eenvoudige technische handelingen uit te voeren.

 

CREATIVITEIT

Fantasie is belangrijker dan weten, want het weten is begrensd (Einstein) We stimuleren binnen alle leerdomeinen de leerlingen tot creatief denken en handelen om te komen tot creatieve oplossingen, voorstellingen, belevingen en realisaties. Als strategie stimuleren we volgende fases: Ontdekken, Ontluiken, Ontwerpen, Ontplooien.

 

BREDE ZORG

We werken voor alle leerlingen aan een brede basiszorg. Het is onze bekommernis om alle leerlingen optimale ontwikkelingskansen te geven. We stellen ons actief open voor al wie in onze maatschappij, op welke manier ook, kansarm is of niet alle kansen krijgt. Het is de zorg om leerlingen vanuit hun talenten en mogelijkheden als totale persoon te laten ontwikkelen, gericht op alle domeinen.

Via een positieve benadering en door te focussen op wat goed gaat bij kinderen steunen, stimuleren en sturen we hen in hun verdere groei. Door het aanbieden van structuur, ondersteunende hulpmiddelen en moderne media prikkelen we hen en dagen hen uit tot graag leren om zich te verbinden met hun  leertaken.

 

INITIATIEF (AUTONOMIE)

De leerkracht hanteert een coachende leerkrachtstijl waardoor hij begeleider is van het leerproces van het kind. Hij laat leerlingen interactief samenwerken in wisselende groeperingsvormen om het leren van elkaar te bevorderen om zo kansen te bieden tot fundamenteel leren.

Moderne media worden aangewend, geïntegreerd in de lessen en ter beschikking gesteld van de leerlingen zodat zij op een behendige, zelfredzame en kritische manier kunnen participeren aan de complexe, veranderlijke wereld. Zo kunnen ze gedreven door hun ambitie en met vertrouwen naar de toekomst vooruit kijken.

 

TALENTEN

Een talent is een groeipotentieel, een kiem waarin heel wat mogelijkheden vervat zitten die – mits veel motivatie en stimulansen – kansen bevat om uit te groeien tot een bijzonder iets.

We stemmen ons onderwijsaanbod af op interesses en talenten van leerlingen. We inspireren de leerlingen om hun sterktes te leren kennen, om vanuit een positief zelfbeeld en vol vertrouwen te groeien naar een respectvolle tiener in hun verdere ontwikkeling naar volwassenheid.

 

FEEDBACK EN EVALUATIE

Via feedback en evaluatie waarderen we het unieke van iedere leerling. Hier stellen we ons als doel om de evolutie in het leerproces van het kind aan te geven. We laten hen groeien in hun kennis, hun vaardigheden en hun competenties. Door het geven van positieve feedback motiveren we de leerlingen en geven we de groei aan in functie van de gestelde leerdoelen.

Door allerlei vormen van zelfevaluatie geven we de leerlingen de mogelijkheid om te reflecteren op hun welbevinden, hun betrokkenheid en hun eigen leerproces.

Om een beeld van de totale ontwikkeling te krijgen hebben we niet enkel oog voor het product maar ook voor het proces. Op deze manier verwerven leerlingen een breed draagvlak van competenties om goede keuzes te maken naar een verdere studieloopbaan.

 

SAMEN SCHOOL

Een leer- en leefgemeenschap kan  harmonisch ontwikkelen als er afspraken en grenzen bepaald worden.

Om een breed draagvlak uit te bouwen werken we samen met externe partners: CLB, buurt, gemeente, politie, parochie, provincie, secundaire scholen, scholengemeenschap, ouders, logopedisten, kinesisten, allerhande sportorganisaties, pedagogische begeleidingsdiensten, nascholingscellen, …

Vanuit deze visie tonen we de kwaliteit van ons onderwijs aan om de doorstroming naar het middelbaar onderwijs op maat van elk kind mogelijk te maken.

 

 1. Schoolreglement

 

3.1  Toelatingsvoorwaarden lager onderwijs

 

Om toegelaten te worden tot het lager onderwijs moet de leerling 6 jaar zijn voor 1 januari van het lopende schooljaar.

Er is echter gebleken dat kinderen die geen of nauwelijks onderwijs gevolgd hebben met een grote achterstand starten in het lager onderwijs.

Daarom moet een leerling vanaf het schooljaar 2010-2011 om toegelaten te worden aan één van de volgende voorwaarden voldoen.

 • – het voorgaande schooljaar ingeschreven zijn geweest in een door de Vlaamse Gemeenschap erkende Nederlandstalige school voor kleuteronderwijs en gedurende die periode tenminste 250 halve dagen aanwezig zijn geweest.

 

–         Screening niveau onderwijstaal:

Onze school moet voor elke leerling die voor het eerst in het lager onderwijs instroomt een taalscreening uitvoeren. Indien onze school op basis van de resultaten van de screening het nodig acht, wordt een taaltraject voorzien dat aansluit bij de specifieke noden van het kind. Deze taalscreening gebeurt niet voor anderstalige nieuwkomers, zij krijgen sowieso een aangepast taaltraject.

 

 • toegelaten zijn door de klassenraad. De beslissing omtrent de toelating wordt aan de ouders meegedeeld uiterlijk de tiende schooldag van september bij inschrijving vóór 1 september van het lopende schooljaar, of, bij inschrijving vanaf 1 september, uiterlijk tien schooldagen na deze inschrijving.

In afwachting van deze mededeling is de leerling ingeschreven onder opschortende voorwaarde.

Bij inschrijving van de genoemde termijn is de leerling ingeschreven.

De schriftelijke mededeling aan de ouders van een negatieve beslissing bevat tevens de motivatie.

 

Zesjarige kleuters die wel voldoende aanwezig zijn geweest in een Nederlandstalige school voor kleuteronderwijs, kunnen op basis van hun aanwezigheid doorstromen naar het lager onderwijs.

Een leerling die 5 jaar wordt vóór 1 januari van het lopende schooljaar kan in het lager onderwijs ingeschreven worden na advies van het CLB en na toelating door de klassenraad van het lager onderwijs.

 

3.2        Getuigschriften

De school stelt tegen 20 juni een lijst op van de leerlingen die op 30 juni het lager onderwijs zullen voltooien.

Vanaf het schooljaar 2017-2018 krijgen alle leerlingen op het eind van het basisonderwijs een getuigschrift. Leerlingen over wie de klassenraad oordeelt dat ze in voldoende mate alle doelen in het leerplan bereikt hebben, krijgen het getuigschrift basisonderwijs. De andere leerlingen krijgen een getuigschrift dat aangeeft welke doelen ze bereikt hebben.

Leerlingen met een individueel aangepast curriculum kunnen een getuigschrift basisonderwijs behalen op voorwaarde dat de vooropgestelde leerdoelen door de onderwijsinspectie als gelijkwaardig worden beschouwd met die van het gewoon lager onderwijs.

Procedure tot het uitreiken van het getuigschrift

De school zal gedurende de hele schoolloopbaan van uw kind communiceren over zijn leervorderingen. Ouders kunnen inzage in en toelichting bij de evaluatiegegevens krijgen. Indien na toelichting blijkt dat de ouders een kopie wensen, dan kan dat.

Of een leerling het getuigschrift krijgt, hangt af van de beslissing van de klassenraad. De klassenraad gaat na of de bereikte leerplandoelen voldoende in aantal en beheersingsniveau zijn om het vervolgonderwijs in de A-stroom van het secundair onderwijs succesvol aan te vatten. Daarbij zal de groei die de leerling doorheen de schoolloopbaan maakte, en de zelfsturing die hij toont, zeker een rol spelen.

Na 20 juni beslist de klassenraad of uw kind al dan niet het getuigschrift basisonderwijs kan krijgen. De beslissing wordt uiterlijk op 30 juni aan de ouders meegedeeld. De ouders worden geacht de beslissing omtrent het getuigschrift basisonderwijs uiterlijk op 1 juli in ontvangst te hebben genomen. Bij niet ontvangst, wordt het getuigschrift geacht op 1 juli te zijn ontvangen.

De voorzitter en alle leden van de klassenraad ondertekenen het schriftelijk verslag.

Beroepsprocedure

Let op:

–         wanneer we in dit punt spreken over ‘dagen’, bedoelen we telkens alle dagen (zaterdagen, zondagen, wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend).

–         wanneer we spreken over directeur, hebben we het over de directeur of zijn afgevaardigde.

 1. Ouders die een beroepsprocedure wensen op te starten, vragen binnen

drie dagen na ontvangst van de beslissing tot het niet uitreiken van het

getuigschrift basisonderwijs, een overleg aan bij de directeur.

 1. Dit verplicht overleg met de directeur vindt plaats ten laatste de zesde

dag na de dag waarop de rapporten werden uitgedeeld.

 1. Van dit overleg wordt een verslag gemaakt.
 2. Na het overleg beslist de directeur om de klassenraad al dan niet

opnieuw te laten samenkomen om het niet toekennen van het

getuigschrift basisonderwijs te bevestigen of te wijzigen.

 1. De directeur of de klassenraad brengen de ouders met een

aangetekende brief op de hoogte van de beslissing.

 1. Binnen drie dagen na ontvangst van de beslissing van de directeur of

van de klassenraad kunnen ouders via een aangetekende brief beroep

indienen bij de voorzitter van het schoolbestuur.

Het verzoekschrift moet aan de volgende voorwaarden voldoen.

 • Het verzoekschrift is gedateerd en ondertekend;
 • Het verzoekschrift bevat het voorwerp van beroep met feitelijke

omschrijving en motivering waarom het niet uitreiken van het

getuigschrift basisonderwijs betwist wordt.

 1. Hierbij kunnen overtuigingsstukken toegevoegd worden.
 2. Wanneer het schoolbestuur een beroep ontvangt, zal het een

beroepscommissie samenstellen. In de beroepscommissie, die het

beroep behandelt, zitten zowel mensen die aan de school of het

schoolbestuur verbonden zijn als mensen die dat niet zijn. Het gaat om

een onafhankelijke commissie die de  klacht van de ouders grondig zal

onderzoeken.

 1. De beroepscommissie zal steeds jou en je ouders uitnodigen voor een

gesprek. Jullie kunnen je daarbij laten bijstaan door een

vertrouwenspersoon. In de brief met de uitnodiging zal staan wie de

leden van de beroepscommissie zijn.

 1. De beroepscommissie streeft in zijn zitting naar een consensus.
 2. De beroepscommissie zal de betwiste beslissing ofwel bevestigen

ofwel het getuigschrift basisonderwijs toekennen ofwel het beroep

gemotiveerd afwijzen wegens het niet naleven van de vormvereisten.

 1. Het resultaat van het beroep wordt uiterlijk op 15 september via een

aangetekende brief door de voorzitter van de beroepscommissie aan de

ouders ter kennis gebracht.

 

3.3        Onderwijs aan huis

Een leerling die vijf jaar of ouder geworden is vóór 1 januari van het lopend schooljaar en een leerplichtig kind uit het lager onderwijs hebben recht op tijdelijk onderwijs aan huis, synchroon internetonderwijs of een combinatie van beiden

(4 lestijden per week) indien volgende voorwaarden gelijktijdig zijn vervuld:

 • de leerling is meer dan 21 kalenderdagen afwezig wegens ziekte of ongeval (vakantieperiodes meegerekend);
 • voor chronisch zieke kinderen vervalt de wachttijd van 21 kalenderdagen. Deze kinderen hebben recht op 4 uur tijdelijk onderwijs aan huis na 9 halve schooldagen afwezigheid (moeten niet in een ononderbroken periode doorlopen). Telkens het kind daarop opnieuw 9 halve schooldagen afwezigheid heeft opgebouwd, heeft het opnieuw recht op 4 uur tijdelijk onderwijs aan huis;
 • de ouders hebben een schriftelijke aanvraag ingediend bij de directeur van de thuisschool;
 • de aanvraag is vergezeld van een medisch attest waaruit blijkt dat het kind de school niet of halftijds kan bezoeken en dat het toch onderwijs mag volgen. Voor chronisch zieke leerlingen moet bij de eerste aanvraag tijdens het betrokken schooljaar een medisch attest worden gevoegd, uitgereikt door een geneesheer-specialist, dat het chronisch ziektebeeld bevestigt en waaruit blijkt dat het kind onderwijs mag krijgen. Bij een nieuwe afwezigheid ten gevolge van deze chronische ziekte tijdens hetzelfde schooljaar is geen nieuw medisch attest vereist. Er dient wel een nieuwe aanvraag voor tijdelijk onderwijs aan huis ingediend te worden.
 • de afstand tussen de school (vestigingsplaats) en de verblijfplaats van betrokken leerling bedraagt ten hoogste 10 km.
 • ook wordt er vrijwillig onderwijs aan huis georganiseerd voor leerlingen die op meer dan 10 km verblijven.

 

De School kan in overleg met de ouders contact opnemen met de vzw Bednet. Dit biedt de mogelijkheid om van thuis uit via een internetverbinding live deel te nemen aan lessen. De school en de ouders maken concrete afspraken over opvolging en evaluatie.

 

3.4 Andersvalide leerlingen

Bij de inschrijving van een andersvalide wil onze school zich inzetten voor een optimale opvang.

De nodige voorzieningen zullen getroffen worden zodat de lokalen zelfstandig kunnen betreden worden.

Samen met de externe diensten en de ouders willen wij zorgen voor de best mogelijke  begeleiding en zo goed mogelijk onderwijs.

Leerlingen die omwille van hun handicap bepaalde leergebieden of onderdelen ervan niet kunnen volgen, kunnen daarvoor een vrijstelling krijgen indien zij vervangende activiteiten volgen.

 

3.5 Afwezigheden

In het kleuteronderwijs moeten afwezigheden niet gewettigd door medische attesten. Uit veiligheidsoverwegingen is het aan te bevelen directie en/of kleuterleiding te informeren omtrent de afwezigheid van uw kind.

De regelgeving bepaalt in welke situaties leerplichtige kinderen gewettigd afwezig kunnen zijn en welke de verplichtingen van de ouders en de school zijn.

Op wie is de regelgeving van toepassing?

De regelgeving op afwezigheden is van toepassing op leerplichtige kinderen in het gewoon basisonderwijs. De regelgeving is ook van toepassing op leerlingen die, wegens verlengd kleuterschoolbezoek, op zesjarige leeftijd nog in het kleuteronderwijs zitten. Zij zijn op basis van hun leeftijd leerplichtig. Ook leerlingen die reeds op vijfjarige leeftijd zijn overgestapt naar het lager onderwijs vallen onder de reglementering. Niet-leerplichtige leerlingen in het kleuteronderwijs kunnen niet onwettig afwezig zijn, aangezien ze niet

onderworpen zijn aan de leerplicht en dus niet steeds op school moeten aanwezig zijn.

Het is belangrijk dat kleuters regelmatig naar school komen. Kinderen die activiteiten missen lopen risico om te mislukken en raken minder goed geïntegreerd in de klasgroep. We verwachten dat de ouders ook de afwezigheden van hun kleuter onmiddellijk melden omwille van veiligheidsoverwegingen.

Welke afwezigheden zijn gewettigd?

 

Ziekte:

Is een kind méér dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek dan is steeds een medisch attest vereist. Dat attest kan afkomstig zijn van een geneesheer, een geneesheer-specialist, een psychiater, een tandarts, een orthodontist en de administratieve diensten van een ziekenhuis of een erkend labo.

Consultaties (zoals bijvoorbeeld een bezoek aan de tandarts) moeten zoveel mogelijk buiten de schooluren plaatsvinden.

Wanneer een kind een chronische ziekte heeft die leidt tot verschillende afwezigheden zonder dat telkens een doktersconsultatie noodzakelijk is (bijv. astma, migraine…) is het goed contact op te nemen met de school en het CLB. Het CLB kan dan een medisch attest opmaken dat de ziekte bevestigt. Wanneer het kind afwezig is voor die aandoening volstaat dan een attest van de ouders.

Een medisch attest wordt beschouwd als twijfelachtig als:

–         het attest geeft zelf de twijfel van de geneesheer aan wanneer deze schrijft “dixit de patiënt”;

–         het attest is geantedateerd of  begin- en einddatum werden ogenschijnlijk vervalst;

–         het attest vermeldt een reden die niets met de medische toestand van de leerling te maken heeft zoals bv. Ziekte van één van de ouders, hulp in het huishouden,…

De school zal het CLB contacteren telkens ze twijfels heeft over een medisch attest.

Voor ziekte tot en met drie opeenvolgende kalenderdagen volstaat een briefje van de ouders. Dergelijk briefje kan slechts vier keer per schooljaar door de ouders zelf geschreven worden. Vanaf de vijfde keer is een medisch attest vereist.

De ouders verwittigen de school zo vlug mogelijk en bezorgen ook het attest zo vlug mogelijk.

Van rechtswege gewettigde afwezigheden:

In volgende situaties kan een kind gewettigd afwezig zijn. De ouders moeten een verklaring (6) of een document met officieel karakter (1-5) kunnen voorleggen ter staving van de afwezigheid. Voor deze afwezigheden is geen voorafgaand akkoord van de directeur nodig. De ouders verwittigen de school vooraf van dergelijke afwezigheden:

 

 1. Het bijwonen van een begrafenis- of huwelijksplechtigheid van iemand die onder hetzelfde dak woont als het kind, of van een bloed- of aanverwant van het kind.

 

 1. Het bijwonen van een familieraad.

 

 1. de oproeping of dagvaarding voor de rechtbank (bijvoorbeeld wanneer het kind in het kader van een echtscheiding moet verschijnen voor de jeugdrechtbank).

 

 1. Het onderworpen worden aan maatregelen in het kader van de bijzondere jeugdzorg (bijvoorbeeld opname in een onthaal-, observatie- en oriëntatiecentrum).

 

 1. De onbereikbaarheid of ontoegankelijkheid van de school door overmacht (bijvoorbeeld door staking van het openbaar vervoer, door overstroming,…).

 

 1. Het beleven van feestdagen die inherent zijn aan de door de grondwet erkende levensbeschouwelijke overtuiging van en leerling (anglicaanse, islamitische, joodse, katholieke, orthodoxe, protestants-evangelische godsdienst).

 

Concreet gaat het over:

–         Islamitische feesten : het Suikerfeest en het Offerfeest (telkens 1 dag);.

–         Joodse feesten: het joods Nieuwjaar (2 dagen), de Grote Verzoendag (1 dag), het Loofhuttenfeest (4 dagen) het Slotfeest (2 laatste dagen),

de Kleine Verzoendag (1 dag), het  feest van Ester (1 dag), het Paasfeest (4 dagen), het Wekenfeest (2 dagen).

–         Orthodoxe feesten: Kerstfeest (2dagen), voor de jaren waarin het orthodox Kerstfeest niet samenvalt met het Katholiek Kerstfeest, Paasmaandag, Hemelvaart en Pinksteren voor de jaren waarin het orthodox Paasfeest niet samenvalt met het katholieke  Paasfeest.

De katholieke feestdagen zijn reeds vervat in de wettelijk vastgelegde vakanties. De protestants-evangelische en de anglicaanse godsdienst hebben geen feestdagen die hiervan afwijken.

Voor elke afwezigheid bezorgen de ouders zo vlug mogelijk een officieel document aan de school.

 

Afwezigheden waarvoor de toestemming van de directeur nodig is (dient op voorhand aangevraagd bij de directie):

 

Deze categorie afwezigheden verleent de school autonomie om in te spelen op specifieke situaties die niet altijd door de regelgeving op te vangen zijn. Indien de directeur akkoord is en mits voorlegging  van, naargelang het geval, een officieel document of een verklaring van de ouders, kan de leerling gewettigd afwezig zijn om één van de onderstaande redenen:

 

–         Het overlijden van een persoon die onder hetzelfde dak woont als het kind of van een bloed- of aanverwant tot en met de tweede graad. (Voor de dag van de begrafenis zelf is geen toestemming van de directeur nodig. Het gaat hier over een periode die het kind eventueel nodig heeft om emotioneel evenwicht terug te vinden (rouwperiode). Mits toestemming van de directeur kan zo ook een begrafenis van een bloed- of aanverwant in het buitenland bijgewoond worden.

 

–         Het actief deelnemen aan een culturele of sportieve manifestatie, indien het kind hiervoor als individu of als lid van een club geselecteerd is. Het bijwonen van trainingen komt niet in aanmerking, wel bijv. de deelname aan een kampioenschap/competitie.

–         Omwille van revalidatie (zie 3.6).

 

–         In echt uitzonderlijke omstandigheden afwezigheden voor persoonlijke redenen. Voor deze afwezigheden moet de directeur op voorhand zijn akkoord verleend hebben. Het gaat om maximaal 4 halve schooldagen per schooljaar (al dan niet gespreid).

 

Deze vier categorieën van afwezigheden zijn geen automatisme, geen recht dat ouders kunnen opeisen. Enkel de directeur kan autonoom beslissen om deze afwezigheden toe te staan. De directeur mag onder geen beding toestemming geven om vroeger op vakantie te vertrekken of later terug te keren. De leerplicht veronderstelt dat een kind op school is van 1 september tot en met 30 juni.

 

Afwezigheid van een leerling voor maximaal 6 lestijden per week:

 

–         Een leerling die topsport beoefent in één van de volgende sportdisciplines: tennis, gymnastiek en zwemmen.

–         De school over een dossiers beschikt dat ten minste volgende elementen bevat:

 

 • een gemotiveerde aanvraag van de ouders;
 • een verklaring van een bij de Vlaamse Sportfederatie aangesloten sportfederatie;
 • een medisch attest van een sportarts verbonden aan een erkend keuringscentrum van de Vlaamse Gemeenschap;
 • een akkoord van de directeur.

 

Afwezigheden van kinderen van trekkende bevolking, in zeer uitzonderlijke omstandigheden:

 

De volgende regels zijn van toepassing op de kinderen van binnenschippers, kermis- en circusexploitanten en- artiesten en woonwagenbewoners. Ze zijn niet van toepassing op kinderen die behoren tot de trekkende bevolking maar die ter plaatse verblijven (bijvoorbeeld in een woonwagenpark). De kinderen moeten elke dag op school aanwezig zijn.

Ouders behorend tot de categorie trekkende bevolking die hun kind inschrijven in een school, moeten er – net als alle andere ouders – op toezien dat hun kind elke dag op school aanwezig is. In uitzonderlijke omstandigheden kunnen zich situaties voordoen waarbij het onvermijdelijk is dat het kind tijdelijk met de ouders meereist. Deze situaties moeten op voorhand goed met de school besproken worden. De ouders maken samen met de school duidelijke afspraken over hoe het kind van die periode met behulp van de school verder de onderwijstaken zal vervullen (de school zorgt voor een vorm van onderwijs op afstand), en over hoe de ouders met de school in contact zullen blijven. Deze afspraken moeten in een overeenkomst tussen de ouders en de school neergeschreven worden. Enkel als de ouders hun engagementen naleven is het kind gewettigd afwezig.

 

Problematische afwezigheden:

Alle afwezigheden die niet opgesomd en gewettigd kunnen worden zoals hierboven beschreven zijn te beschouwen als problematische afwezigheden.

De school zal de ouders onmiddellijk contacteren bij elke problematische afwezigheid en deze afwezigheid melden aan het CLB. School en CLB zullen in communicatie met de betrokken ouders een begeleidingsplan opstellen voor de betrokken ouders en hun kinderen.

Van zodra het kind meer dan 5 al dan niet gespreide halve lesdagen per schooljaar  problematisch afwezig is stelt de school samen met het CLB een begeleidingsdossier op dat ter inzage is voor de verificateurs.

 

3.6 Revalidatie / Logopedie

Revalidatie op initiatief van de ouders kan enkel tijdens de schooluren als er een gemotiveerd verslag is. De toestemming van de directie is verplicht.

 

3.7 Te laat komen

We verzoeken u er over te waken dat uw kind steeds op tijd op school is.

Zo kan men onmiddellijk met de geplande activiteiten starten en wordt de klas niet gestoord door telaatkomers.

Het is nodig de kinderen zin voor stiptheid bij te brengen.

Dit geldt zowel voor de kleuterschool als voor de lagere school.

Bij herhaaldelijk te laat komen wordt aan de ouders schriftelijk verzocht rekening te houden met de lesuren van de school. Na een tweede schriftelijke verwittiging zal de directie contact opnemen met de ouders en de leerlingen.

 

3.8 Huiswerk, agenda’s en rapporten

Huiswerken en lessen

Wel of geen huistaak is een vraag waarover vele ouders van mening verschillen. In onze school zijn er huistaken met de volgende bedoeling :

–         Een opdracht zelfstandig leren uitvoeren.

–         Een volgende klasdag voorbereiden (materiaal verzamelen, documentatie zoeken,….).

–         Lessen oefenen als toepassing op behandelde leerstofpunten.

–         Lezen of herhalen als voorbereiding op toetsen die volgen op korte of lange termijn.

–         Geheugentraining.

–         Leestraining.

De frequentie en de hoeveelheid evolueren evenredig van eerste tot zesde leerjaar. Daarvoor werden er afspraken gemaakt in onze school.

 

Belangrijk hierbij is :

voor de leerlingen :

–         Iedere dag oefenen met lezen in eerste en tweede leerjaar.

–         Zelf zijn taak maken.

–         Afgeven op het afgesproken tijdstip.

voor de ouders :

–         Toezien dat de kinderen in een passende en rustige omgeving hun taken kunnen uitvoeren

–         hun kind motiveren door belangstelling te tonen

–         de leerkracht op de hoogte te brengen bij moeilijkheden.

 

Schoolagenda : (vanaf het eerste leerjaar)

In de schoolagenda noteert de leerling zijn lessen, huiswerken en toetsen. Ook andere inlichtingen in verband met betalingen, vrije dagen of een mededeling van de klastitularis worden in de agenda geschreven. Gelieve daarom dagelijks de agenda van uw kind in te kijken en minstens éénmaal per week te ondertekenen. Mocht u een bericht hebben voor de leerkracht, dan kan u dit in de agenda noteren.

Het schoolrapport

Regelmatig worden gedurende het schooljaar toetsen afgenomen om de vorderingen te evalueren en bij te sturen. De afgenomen toetsen worden ook mee naar huis gegeven. De leerlingen brengen de ondertekende toetsen terug naar school op de volgende schooldag.

Rond Allerheiligen, met Carnaval en in juni worden alle vakken geëvalueerd.

In het vierde en het zesde leerjaar wordt het interdiocesaan proefwerk afgenomen. Dit omvat eveneens proeven over moedertaal en rekenen.

Het schoolrapport is een onderdeel van het leerlingvolgsysteem.

Om de leerlingen nog beter te volgen worden er in alle klassen in september en in januari toetsen afgenomen voor bepaalde aspecten van rekenen en taal.

De verwerking en de bespreking hiervan dragen bij tot het handhaven van het klassenpeil en dit van de individuele leerling. Zo nodig wordt per klas of voor bepaalde leerlingen een handelingsplan opgesteld om de resultaten voor bepaalde leerstofonderdelen te verbeteren (binnenklasdifferentiatie).

Toetsen zijn geen doel op zich, maar een middel om te weten welke doelen door de leerlingen verworven zijn of niet.

 

3.9 Bijdrageregeling (ouders)

Het onderwijs is kosteloos. De materialen die kosteloos ter beschikking zijn : leerboeken, schriften, passer, lat, schrijfgerief, zakrekenmachine en woordenboek.

Verplichte activiteiten per klas

–         Culturele activiteiten (meestal 2 keer per jaar à ca. 2,50 à 3,00 euro).

–         SVS (meestal 2 à 3 keer per jaar ca. 3,00 euro).

–         Sportactiviteiten ingericht door het Gemeentelijk Sportcentrum (kostprijs: ca. 3,00 euro).

–         Sportdag van de school: activiteiten in de sporthal + schaatsen    (kostprijs: ca. 7,00 euro).

–         Sportweek voor het 3de leerjaar: 10,00 euro.

–         De financiële bijdrage voor de schoolreis is afhankelijk van de bestemming. Richtprijs: 25,00 euro.

–         Het zwemmen is gratis voor de leerlingen van het lager onderwijs

Kleuters max: € 45,00

Lager max. € 85,00.

 

Niet verplicht aanbod per klas

–         Er bestaat een mogelijkheid zich te abonneren op :

Dopido / Dokadi / Doremi: Trimesterabonnement 14,00 – 13,00 – 12,00 euro / 1 jaar 33,00 euro.

Zonnekind, Zonnestraal, Zonneland: Trimesterabonnement 16,00 – 13,00 – 13,00 euro / 1 jaar 36,00 euro.

Vlaamse Filmpjes, kerst-, paas- en vakantieboek.

–         De schoolbus (kostprijs zie rubriek 1.6).

–         Door de christelijke inspiratie van onze school worden de leerlingen aangemoedigd deel te nemen aan spaaracties die kaderen in deze sfeer (Broederlijk Delen, missiemaand, Damiaanactie, Kom op tegen kanker…).

–         Drank aan school à 0,50 euro per flesje.

–         T-shirt van de school à 9,00 euro.

–         Nieuwjaarsbrieven 0,70 euro per brief.

 

Meerdaagse uitstappen

–         Zeeklassen voor het 5de en 6de leerjaar ongeveer 150,00 euro.

Max. € 425,00 per kind voor volledige duur lager onderwijs.

In de mate van het mogelijke wordt niet deelgenomen aan acties met opvallende reclame vanwege sponsors. Personen en bedrijven die de school sponsoren worden vermeld in de aankondiging van  het jaarlijkse schoolfeest.

 

3.10 Lessen bewegingsopvoeding en zwemmen

De lessen lichamelijke opvoeding en zwemmen maken integraal deel uit van ons bewegingsaanbod. Alle kinderen nemen deel aan de bewegingslessen. Alle leerlingen en kleuters krijgen deze lessen in de sportzaal van onze school.

Benodigdheden : een turnzak voorzien van :

–         een turnbroek

–         een T-shirt met het embleem van de school (dit T-shirt kan in de school aangekocht worden à 9,00 euro)

–          turnpantoffels

De zwemlessen gaan door in het zwembad te Bree (tel 089/ 46.40.32).

Dit om de 14 dagen tijdens het ganse schooljaar.

Het zwemmen en het busvervoer worden bekostigd door de gemeente waarvoor onze welgemeende dank.

Indien nodig wordt ook hier het curriculum toegepast voor de leerlingen met een beperking.

Benodigdheden : zwemzak voorzien van zwempak/-broek, badmuts,  handdoek en kam/borstel.

Data van schoolzwemmen (telkens op vrijdag).

 

15/09 – 29/09 – 13/10 – 27/10 – 10/11 – 24/11  – 08/12 – 22/12 – 19/01 –  02/02 – 02/03 – 16/03 – 30/03 – 08/06 – 22/06

 

3.11 Ongevallen en de schoolverzekering

 • Algemeen

Wij zijn verzekerd bij volgende maatschappij : vzw Interdiocesaan Centrum, Kempische Steenweg 404, 3500 Hasselt. Tel. 011/87.04.11.

De kinderen zijn verzekerd voor ongevallen op weg van en naar de school en in de school. Na een schoolongeval worden de kinderen behandeld door een dokter naar keuze van de  ouders.

De schoolverzekering staat niet in voor schade aan kleding of brillen of andere persoonlijke voorwerpen. Daarvoor raden wij een familiale verzekering burgerlijke aansprakelijkheid aan.

De school is niet aansprakelijk voor diefstal.

De directie wordt verwittigd bij een ongeval.

 

 • Procedure

De directeur of leerkracht vult bij een ongeval het verzekeringsformulier in en verwittigt zo vlug mogelijk de ouders.

Na bezoek aan dokter of ziekenhuis worden door de ouders alle onkostennota’s bijgehouden.

De ouders laten de uitgavenstaat invullen door het ziekenfonds en bezorgen alle documenten in verband met het ongeval aan de directie, die ze verstuurt naar de verzekeringsinstelling.

De verzekering betaalt de overblijvende kosten terug op de rekening van de ouders.

 

3.12 Vrijwilligers

De school maakt bij de organisatie van verschillende activiteiten gebruik van vrijwilligers. Daarom kiezen we er voor om de informatie betreffende de vrijwilligers in het schoolreglement op te nemen. Op deze manier is elke ouder op de hoogte.

Organisatie

VZW Katholiek Basisonderwijs Meeuwen-Gruitrode.

Personeelsverantwoordelijke Dhr. Jaak Kerkhofs.

Verplichte verzekering

De school heeft een verzekeringscontract afgesloten tot dekking van de burgerlijke aansprakelijkheid met uitzondering van de contractuele aansprakelijkheid, van de organisatie en de vrijwilligers. Het verzekeringscontract werd afgesloten bij Interdio. De polis ligt ter inzage op het schoolsecretariaat.

Vrije verzekering

De school heeft een verzekeringscontract afgesloten tot dekking van de lichamelijke schade die geleden is door vrijwilligers tijdens de uitvoering van het vrijwilligerswerk of op de weg naar- en van de activiteiten. Het verzekeringscontract werd afgesloten bij Interdio. De polis ligt ter inzage op het schoolsecretariaat.

Opgelet: Iedere vrijwilliger rijdt met een verzekerd voertuig.

Bij een ongeval tijdens het vervoeren van leerlingen zijn de vrijwilligers steeds verzekerd (door eigen verzekering) voor de eventuele schade aan hun eigen voertuig en de eigen letsels.

Vergoedingen

De activiteit wordt onbezoldigd en onverplicht verricht. De organisatie voorziet in geen enkele vergoeding voor vrijwilligersactiviteiten.

Aansprakelijkheid

De school is aansprakelijk voor de schade die de vrijwilliger aan derden veroorzaakt bij het verrichten van vrijwilligerswerk.

Ingeval de vrijwilliger bij het verrichten van vrijwilligerswerk de school of derden schade berokkent, is hij enkel aansprakelijk voor zijn bedrog en zijn zware fout. Voor zijn lichte fout is hij enkel aansprakelijk als die hem eerder gewoonlijk dan toevallig voorkomt.

 

3.13 Zittenblijven

Het decreet basisonderwijs geeft beslissingsrecht aan de ouders waar het gaat over de overgang van het kleuter- naar het lager onderwijs, van het lager naar secundair onderwijs en van het gewoon naar het buitengewoon  onderwijs.

De klassenraad beslist, in overleg en in samenwerking met het CLB dat onze school begeleidt, of een leerling kan overgaan naar een volgende leerlingengroep. De genomen beslissing wordt ten aanzien van de ouders schriftelijk gemotiveerd en mondeling toegelicht. De school geeft ook aan welke bijzondere aandachtspunten er in het daaropvolgende schooljaar voor je kind zijn. De school neemt deze beslissing dus in het belang van je kind.

Het is de klassenraad die beslist in welke leerlingengroep een leerling, die in de loop van zijn schoolloopbaan van school verandert, terechtkomt.

Leerlingengroepen kunnen heringedeeld worden op basis van een gewijzigde instroom. ( Bijvoorbeeld in de kleuterschool na een instapdatum).

Bij betwisting is het de school (directie + klassenraad) die na advies van het CLB en na de ouders gehoord te hebben, de beslissing neemt of een kind mag overgaan naar het volgende leerjaar of niet

 

3.14  Kleding en uiterlijk

Kledij, schoeisel en haartooi zijn eenvoudig en hygiënisch.

Wij dringen er op aan persoonlijke voorwerpen als boekentassen, kledingstukken (ook turnkledij en zwemgerief) te merken met de naam van de leerling.

 

3.15  Houding en gedrag

De kinderen gedragen zich steeds vriendelijk en beleefd tegenover elkaar, de directie, de leerkrachten en de bezoekers van de school. Ze letten op hun woordenschat en tonen respect voor anderen, ook op weg van en naar school.

In gevallen waar het gedrag van een leerling het recht op onderwijs van de medeleerlingen in het gedrang brengt, zullen er maatregelen genomen worden.

Het project MEGA helpt de kinderen weerbaar maken, het project GEZONDE VOEDING leert hen gezond omgaan met hun voeding en het project AFVAL leert hen afval sorteren en voorkomen.

GSM: Leerlingen gebruiken geen GSM op school! Ze kunnen een GSM bij hebben maar deze staat af en wordt in geen enkel geval op school gebruikt, niet om te bellen, niet om foto’s te maken.

 

3.16 Medicatie

In uitzonderlijke gevallen kan een ouder aan de school vragen om medicatie toe te dienen aan een kind. Deze vraag moet bevestigd worden door een schriftelijk attest van de dokter dat de juiste dosering en toedieningswijze bevat.

Wanneer een leerling ziek wordt op school, dan zal de school niet op eigen initiatief medicatie toedienen. Wel zullen de ouders of een andere opgegeven contactpersoon verwittigd worden en zal hen gevraagd worden de leerling op te halen. Wanneer dit niet mogelijk is, zal de school een arts om hulp verzoeken.

 

3.17 Rookverbod

Er geldt een algemeen rookverbod voor iedereen in alle gesloten ruimten op school. In open plaatsen geldt dit verbod op weekdagen tussen 6.30u ’s morgens en 18.30u ’s avonds. Tijdens extra-murosactiviteiten is het elke dag verboden te roken tussen 6.30u ’s morgens en 18.30 ’s avonds. Bij overtredingen van dit rookverbod kunnen er orde- en tuchtmaatregelen getroffen worden.

 

3.18  Schoolmaterialen

Leerboeken en schriften  worden door de school gratis ter beschikking gesteld.

Ze zijn duur en dienen met zorg te worden behandeld.  De boeken moet men tijdig en in goede staat terugbrengen.  Men maakt er geen aantekeningen in.

Een degelijke schooltas voor het schoolmateriaal is aanbevolen. Ouders controleren regelmatig de inhoud hiervan.

De kinderen schrijven niet op tafels, stoelen, banken, latten, muren… .

De school heeft recht om een schadevergoeding te vragen.

In de klas gebruiken ze hun banken om hun gerief in te bergen.  Ze laten niets rondslingeren.

Om zo weinig mogelijk de aandacht af te leiden voor wat er op school essentieel is, worden voorwerpen vreemd aan het schoolleven, zoals speelgoed, elektronisch speelgoed en luxespelletjes, thuis gelaten. Aan de school is het niet toegestaan speelgoed te ruilen.

De school kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurlijke diefstallen.

 

3.19 Veiligheid en gezondheid op school

Tijdens de speeltijden horen de leerlingen op de speelplaats te zijn.

Het is ten strengste verboden tijdens de speeltijd of de middagpauze (voor de leerlingen die blijven eten) de speelplaats te verlaten.

De leerlingen nemen de veiligste weg rechtstreeks naar huis. Om uw kind ‘s middags en ‘s avonds veilig naar huis te begeleiden, richt de school rijen in. Voor de veiligheid van de kinderen gelieve de schoolrij niet te onderbreken.

Naar aanleiding van het project verkeersveiligheid hebben we in samenwerking met de ouderraad en de gemeente Meeuwen-Gruitrode veiligheidsvestjes en fietshelmen aangekocht.

Zij worden gratis uitgedeeld aan alle leerlingen van onze school.

Wij vragen dat, in het belang van de veiligheid van onze kinderen, de vestjes en fietshelmen gedragen worden:

–         bij verplaatsingen van en naar school.

–         bij alle schooluitstappen en verplaatsingen.

–         bij gezinsuitstappen per fiets.

 

Fietsen en oversteken: school Weg naar As

–         Stap af voor het oversteken zowel bij het naar school komen als bij het naar huis gaan.

–         Niet fietsen op de speelplaats.

–         ’s Morgens worden de fietsen ordelijk in de rekken geplaatst. D.w.z. achteraan beginnen en, indien mogelijk, het voorwiel in de houder zetten.

–         Bij het naar huis gaan stellen de fietsers zich per twee op, op de afgesproken plaats. De fiets wordt aan de hand gehouden. Er wordt pas gefietst wanneer de begeleidende leerkrachten dit aangeven. In de rij blijft men per twee, dus ook op de rotonde, in de Ophovenstraat en in de Heuvelstraat. Er wordt niet gekoerst en niet voorbijgestoken!

–         Tijdens het fietsen wordt er niet gegeten of gedronken.

–         De voetgangers gaan links aan de poort staan en worden als eerste overgezet.

–         Kinderen die met de auto of met de bus worden afgehaald stellen zich op aan de poort aan het Phil Bosmansplein. Kinderen die 15 min. na het einde van de lessen niet zijn afgehaald, worden naar Pagadder gebracht.

–         Kinderen die ’s middags naar huis gaan en moeten oversteken, worden overgezet. Wie langs de rotonde moet mag zelf verder gaan.

–         De kinderen die naar Pagadder gaan, worden ’s morgens en ’s avonds met de schoolbus afgehaald.

 

3.20  Brandveiligheid

Hiervoor gelden concrete afspraken.

Jaarlijks wordt er een evacuatieoefening gedaan met de leerlingen zodat ze weten wat te doen en waar te verzamelen in noodsituatie.

 

3.21  Gezonde versnaperingen

Snoepen is één van de oorzaken van tandbederf. Hiervan is iedereen overtuigd.

Er mag geen snoep meegebracht worden naar de school.

Breng liefst een stuk fruit of een droog koekje mee.

We vragen de traktatie bij verjaardagen beperkt te houden vb. fruit, cake, wafels, koekje,…(geen speelgoed of snoepgoed)!!!

Houd je school netjes: papier en etensresten horen thuis in de vuilnisbakken.

Dit schooljaar loopt het project: Tutti frutti. Gelieve die dag geen koeken mee te geven. We bedelen iedere donderdag gratis fruit. De ouderraad neemt de kosten op zich.

 

3.22  Milieu

Aan de leerlingen wordt gevraagd eerbied te hebben voor het milieu.

Hiervoor zullen actiepunten uitgewerkt worden, waardoor de leerlingen milieubewuster worden.

Deze actiepunten zullen meegegeven worden met de leerlingen zodat ook thuis meegewerkt kan worden.

We verzamelen geen PMD meer op school. Kinderen die PMD meebrengen, nemen dit ook terug mee naar huis. We stimuleren het gebruik van hervulbare flesjes en boterhamdozen.

 

3.23  Leerkracht SES – Zorgcoördinator

De leerkracht biedt in de mate van het mogelijke gepaste hulp aan leerlingen met moeilijkheden.

Regelmatig is er teamvergadering (directie, hulpverlenende leraars, begeleider, CLB-afgevaardigde en klastitularis) om het kind op te volgen en te begeleiden.

De hulpverlenende leerkracht is er ook om kinderen te begeleiden als er in niveaugroepen voor taal en rekenen wordt gewerkt (vooral in eerste en tweede leerjaar). Samen met de klastitularis zoekt hij naar middelen om het taal- en rekenonderricht beter aan het individuele kind aan te passen.

 

3.24  Indeling van de klassen

In overeenstemming met de wettelijke bepalingen beslist het schoolbestuur op voorstel van de directie in welke klas een leerkracht zal fungeren.

De directie wijst in overleg met de leerkrachten de leerlingen toe aan een klas.

 

3.25  Naschoolse activiteiten

De kinderen krijgen de kans deel te nemen aan sportactiviteiten (veldloop, minihandbal, voetbal, stuif-es-in, …). Meestal is dit op woensdagnamiddag. De kinderen worden begeleid door een leerkracht.

KASS =  Kom Al Spelend Sporten (1x per week aan de school Breekiezel 27).

Prijs : 5,00 euro voor 10 lessen.

6 –  11 jaar :    donderdag:                  15u30 tot 16u30

 

3.26  Bijzondere activiteiten

Het is de bedoeling van de school dat alle leerlingen deelnemen aan de extra-muros-activiteiten (schoolreis, zeeklassen, …).

De ondertekening van dit schoolreglement geldt als een principiële toestemming met de deelname van de leerling aan alle ééndaagse uitstappen. Als de ouders de toestemming bij een concrete ééndaagse extra-murosactiviteit toch zouden weigeren, dienen zij dat vooraf aan de school te melden. Ouders kunnen de

deelname niet weigeren wanneer de extra-murosactiviteit minder dan een volledige lesdag duurt. Leerlingen die niet deelnemen aan extra-murosactiviteiten dienen op de school aanwezig te zijn.

 

3.27  Culturele vorming

Enkele keren per jaar willen wij de leerlingen in contact brengen met de vormende activiteiten die ons via het cultureel centrum of andere organisaties worden aangeboden.

Ook hebben wij aandacht voor maatschappelijke problemen zoals :

T.V.- verslaving, drugs, agressie, pesten… .

 

3.28  Plaatselijke feestelijkheden

Eerste communie en H. Vormsel : 5de zondag na Pasen (6 mei 2018)

Kermis :                Derde zondag van oktober (15 oktober 2017)

Zondag na St. Jan of de zondag zelf

Schoolfeest :         Zondag 3 juni 2018

 

3.29  Verlof en conferentie

Hervatting van de lessen : vrijdag 1 september 2017

Herfstvakantie : maandag 30 oktober 2017 t/m zondag 05 november 2017

Pedagogische studiedag : woensdag 13 december 2017

Kerstvakantie : maandag 25 december 2016 t/m zondag 07 januari 2018

Pedagogische studiedag: maandag 15 januari 2018

Krokusvakantie : maandag 12 februari 2018  t/m zondag 18 februari 2018

Paasvakantie : maandag 02 april 2018 t.e.m. maandag 15 april 2018

1ste lokale verlofdag: maandag 30 april 2018

Dag van de arbeid: dinsdag 01 mei 2018

2de lokale verlofdag : maandag 7 mei 2018 (maandag na communie)

O.H. Hemelvaart : donderdag 10 mei 2018 en vrijdag 11 mei 2018 (brugdag)

Pinkstermaandag : maandag 21 mei 2018

De zomervakantie vangt aan op vrijdag 29 juni 2018 om 12uur

 

3.30  Bibliotheek

Bibliotheek Meeuwen

Dorpsstraat 46,

3670 Meeuwen-Gruitrode

Tel.: 011/79 01 88

Openingsuren  :

maandag       10.00u – 12.00u       gesloten

dinsdag         gesloten                   13.00u – 17.00u

woensdag     10.00u – 12.00u       13.00u – 19.00u

donderdag     gesloten                   13.00u – 19.00u

vrijdag          gesloten                   gesloten

zaterdag        10.00u – 12.00u       gesloten

zondag          10.00u – 12.00u       gesloten

 

3.31  Drank aan school

Aan beide scholen is er vrijblijvend gelegenheid tot het aankopen van drank. Wij weren milieubewust de kartonnen drinkbusjes of brikjes aan de school.

Mogen we vragen de kinderen gezonde dranken mee te geven (geen frisdranken met prik).

Gelieve hier rekening mee te houden.

–         Drankkeuze: witte melk, choco, water en bruis water

Men kan elke maandagmorgen bonnetjes kopen voor eventueel een ganse week  (bureel directie) of bij de leerkrachten.

De prijzen zijn als volgt:

1  bonnetje  voor  (0,50 euro)

4  bonnetjes voor  (2,00 euro)

10 bonnetjes voor  (5,00 euro)

 

3.32  Gevonden voorwerpen

Groot is het aantal handschoenen, mutsen, zakdoeken, turnpantoffels, enz… dat verloren raakt, weer gevonden wordt en dan van niemand blijkt te zijn. De gevonden voorwerpen blijven gedurende een lange periode bewaard. Indien uw kind iets mist, informeer eens aan school. Meestal kunnen we deze zaken terugbezorgen. Eveneens is dit euvel afdoende te bestrijden door de naam van het kind er in te zetten.

 

3.33  Orde- en tuchtmaatregelen

Elke klastitularis stelt samen met zijn leerlingen een gedragscode op.

 

Ordemaatregelen

Wanneer je kind de goede werking van de school hindert of het lesverloop stoort, kan door elk personeelslid van de school een ordemaatregel genomen worden.

Mogelijke ordemaatregelen zijn:

 • een verwittiging in de agenda;
 • een strafwerk;
 • een tijdelijke verwijdering uit de les met aanmelding bij de directie.

Tegen een ordemaatregel is er geen beroep mogelijk.

Voor kinderen waar ordemaatregelen geregeld voorkomen, worden in overleg met ouders en CLB bijkomende afspraken opgemaakt. Wanneer het gedrag van je kind, ook met een begeleidingsplan, een probleem wordt voor het verstrekken van onderwijs of om het opvoedingsproject te realiseren, kan er een tuchtmaatregel genomen worden.

 

Tuchtmaatregelen

Wanneer het gedrag van een leerplichtige leerling in het lager onderwijs een gevaar of ernstige belemmering vormt voor de goede werking van school of voor de fysieke of psychische veiligheid en integriteit van zichzelf, medeleerlingen, personeelsleden of anderen, dan kan de directeur een tuchtmaatregel nemen.

Let op: wanneer we spreken over directeur, hebben we het over de directeur of zijn afgevaardigde.

Mogelijke tuchtmaatregelen zijn:

 • een tijdelijke uitsluiting van minimaal één schooldag en maximaal vijftien opeenvolgende schooldagen;
 • een definitieve uitsluiting.

 

Preventieve schorsing als bewarende maatregel

In uitzonderlijke situaties kan de directeur of zijn afgevaardigde bij het begin van de tuchtprocedure beslissen om je kind preventief te schorsen. Deze bewarende maatregel dient om te kunnen nagaan of een tuchtsanctie aangewezen is.

De beslissing tot preventieve schorsing wordt schriftelijk en gemotiveerd meegedeeld aan de ouders van de betrokken leerling. De directeur bevestigt deze beslissing in de brief waarmee de tuchtprocedure wordt opgestart. De preventieve schorsing gaat onmiddellijk in en duurt in principe niet langer dan vijf opeenvolgende schooldagen. Uitzonderlijk kan deze periode eenmalig met vijf opeenvolgende schooldagen verlengd worden, indien door externe factoren het tuchtonderzoek niet binnen die eerste periode kan worden afgerond. De directeur motiveert deze beslissing.

 

Procedure tot tijdelijke en definitieve uitsluiting

Let op: wanneer we in dit punt spreken over ‘dagen’, bedoelen we telkens alle dagen (zaterdagen, zondagen, wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend.)

Bij het nemen van een beslissing tot tijdelijke en definitieve uitsluiting wordt de volgende procedure gevolgd:

 1. De directeur wint het advies van de klassenraad in en stelt een tuchtdossier samen. In geval van een definitieve uitsluiting wordt de klassenraad uitgebreid met een vertegenwoordiger van het CLB die een adviserende stem heeft.
 2. De leerling, zijn ouders en eventueel een vertrouwenspersoon worden per aangetekende brief uitgenodigd voor een gesprek met de directeur. Een personeelslid van de school of van het CLB kan bij een tuchtprocedure niet optreden als vertrouwenspersoon van jou en je ouders. Het gesprek zelf vindt ten vroegste plaats op de vierde dag na verzending van de brief.
 3. Intussen hebben de ouders en hun vertrouwenspersoon inzage in het tuchtdossier, met inbegrip van het advies van de klassenraad.
 4. Na het gesprek neemt de directeur een beslissing. Deze beslissing wordt schriftelijk gemotiveerd en binnen een termijn van vijf dagen aangetekend aan de ouders van de betrokken leerling bezorgd. De beslissing vermeldt de beroepsmogelijkheden bij een definitieve uitsluiting.

Als ouders geen inspanning doen om hun kind in een andere school in te schrijven, krijgt de definitieve uitsluiting effectief uitwerking na één maand (vakantiedagen niet meegerekend). Is het kind één maand na de schriftelijke kennisgeving nog niet in een andere school ingeschreven, dan is onze school niet langer verantwoordelijk voor de opvang van de uitgesloten leerling. Het zijn de ouders die erop moeten toezien dat hun kind aan de leerplicht voldoet. Het CLB kan mee zoeken naar een oplossing.

Ten gevolge van een definitieve uitsluiting het huidige, het vorige of het daaraan voorafgaande schooljaar kan het schoolbestuur de betrokken leerling weigeren terug in te schrijven.

Opvang op school in geval van preventieve schorsing en (tijdelijke en definitieve) uitsluiting

Wanneer je kind tijdens een tuchtprocedure preventief geschorst wordt of na de tuchtprocedure tijdelijk wordt uitgesloten, is je kind in principe op school aanwezig, maar neemt het geen deel aan de activiteiten van zijn leerlingengroep. De directeur  kan beslissen dat de opvang van je kind niet haalbaar is voor de school. Deze beslissing wordt schriftelijk en gemotiveerd bekend gemaakt aan de ouders. In geval van een definitieve uitsluiting heeft de uitgesloten leerling één maand de tijd om zich in een andere school in te schrijven. In afwachting van deze inschrijving is je kind in principe op school aanwezig, maar neemt het geen deel

aan de activiteiten van zijn leerlingengroep. De directeur kan beslissen dat de opvang van je kind niet haalbaar is voor de school. Deze beslissing wordt schriftelijk en gemotiveerd bekend gemaakt aan de ouders.

Beroepsprocedures tegen een definitieve uitsluiting

Ouders kunnen tegen de beslissing tot definitieve uitsluiting beroep aantekenen. De procedure gaat als volgt:

 1. Binnen vijf dagen na ontvangst van de beslissing tot definitieve uitsluiting kunnen ouders via een aangetekend schrijven beroep indienen bij de voorzitter van het schoolbestuur.

Swinnen Christa

VZW Katholiek Basisonderwijs Meeuwen-Gruitrode

Breekiezel 27

3670 Meeuwen-Gruitrode

Het verzoekschrift moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Het verzoekschrift is gedateerd en ondertekend;
 • Het verzoekschrift bevat het voorwerp van beroep met feitelijke omschrijving en motivering waarom de definitieve uitsluiting betwist wordt.

Hierbij kunnen overtuigingsstukken toegevoegd worden.

 1. Wanneer het schoolbestuur een beroep ontvangt, zal het een beroepscommissie samenstellen. In de beroepscommissie, die het beroep behandelt, zitten zowel mensen die aan de school of het schoolbestuur verbonden zijn als mensen die dat niet zijn. Het gaat om een onafhankelijke commissie die de klacht van de ouders grondig zal onderzoeken.
 1. De beroepscommissie zal steeds de leerling en zijn ouders uitnodigen voor een gesprek. Zij kunnen zich daarbij laten bijstaan door een vertrouwenspersoon. In de brief met de uitnodiging zal staan wie de leden van de beroepscommissie zijn. Het gesprek gebeurt ten laatste tien dagen nadat het schoolbestuur het beroep heeft ontvangen.

De schoolvakanties schorten de termijn van tien dagen op.

 1. De beroepscommissie streeft in zijn zitting naar een consensus. De beroepscommissie zal de betwiste beslissing ofwel bevestigen ofwel vernietigen ofwel het beroep gemotiveerd afwijzen wegens het niet naleven van de vormvereisten.
 1. De voorzitter van de beroepscommissie zal de gemotiveerde beslissing binnen een termijn van vijf dagen met een aangetekende brief aan de ouders meedelen. De beslissing is bindend voor alle partijen.

Het beroep schort de uitvoering van de beslissing tot uitsluiting niet op.

V.Z.W. Katholiek Basisonderwijs Meeuwen-Gruitrode

Breekiezel 27, 3670 Meeuwen-Gruitrode.

 

 1. Algemene informatie……………………………………………………………………………………… 1

 

1.1          Verwelkoming……………………………………………………………………………………………. 1

1.2          Wie is wie in onze school?……………………………………………………………………………. 2

1.3          Website……………………………………………………………………………………………………… 9

1.4          Onze samenwerking met het CLB…………………………………………………………………. 9

1.5          De organisatie van de schooluren…………………………………………………………………. 12

1.6          De voor- en naschoolse opvang…………………………………………………………………… 13

1.7          Het leerlingenvervoer………………………………………………………………………………… 14

1.8          Engagementsverklaring……………………………………………………………………………… 17

1.9          Inschrijven van leerlingen…………………………………………………………………………… 20

1.10      Privacy……………………………………………………………………………………………………. 22

1.11      Informeren van ouders……………………………………………………………………………….. 22

1.12     Echtscheiding…………………………………………………………………………………………… 23

 

 1. Ons opvoedingsproject……………………………………………………………………………. 23

 

 1. Schoolreglement……………………………………………………………………………………… 27

 

3.1     Toelatingsvoorwaarden lager onderwijs………………………………………………………. 27

3.2     Getuigschrift basisonderwijs……………………………………………………………………… 28

3.3     Onderwijs aan huis…………………………………………………………………………………… 30

3.4     Andersvalide leerlingen…………………………………………………………………………….. 31

3.5     Afwezigheden………………………………………………………………………………………….. 31

3.6     Revalidatie/logopedie……………………………………………………………………………….. 35

3.7     Te laat komen………………………………………………………………………………………….. 35

3.8     Huiswerk, agenda’s en rapporten……………………………………………………………….. 36

3.9     Bijdrageregeling (ouders)………………………………………………………………………….. 37

3.10   Lessen lichamelijke opvoeding en zwemmen………………………………………………. 38

3.11   Ongevallen en schoolverzekering……………………………………………………………….. 39

3.12   Vrijwilligers…………………………………………………………………………………………….. 39

3.13   Zittenblijven…………………………………………………………………………………………….. 40

3.14   Kledij en uiterlijk……………………………………………………………………………………… 41

3.15   Houding en gedrag……………………………………………………………………………………. 41

3.16   Medicatie………………………………………………………………………………………………… 41

3.17   Rookverbod……………………………………………………………………………………………… 41

3.18   Schoolmaterialen……………………………………………………………………………………… 42

3.19   Veiligheid en gezondheid op school……………………………………………………………. 42

3.20   Brandveiligheid………………………………………………………………………………………… 43

3.21   Gezonde versnaperingen……………………………………………………………………………. 43

3.22   Milieu……………………………………………………………………………………………………… 43

3.23   Leerkracht SES – Zorgcoördinator……………………………………………………………… 44

3.24   Indeling van de klassen……………………………………………………………………………… 44

3.25   Naschoolse activiteiten……………………………………………………………………………… 44

3.26   Bijzondere activiteiten………………………………………………………………………………. 44

3.27   Culturele vorming…………………………………………………………………………………….. 45

3.28   Plaatselijke feestelijkheden………………………………………………………………………… 45

3.29   Verlof en conferentie………………………………………………………………………………… 45

3.30   Bibliotheek………………………………………………………………………………………………. 45

3.31   Drank aan school……………………………………………………………………………………… 46

3.32   Gevonden voorwerpen………………………………………………………………………………. 46

3.33   Orde- en tuchtmaatregelen…………………………………………………………………………. 46

[1] Bereken via deze link wanneer je kind voor het eerst naar de kleuterklas mag:

http://www.ond.vlaanderen.be/basisonderwijs/kleuterparticipatie/instapdatum.htm