»» Home ««

 

 

De 'groene' schoolkalender met vrije dagen vind je hier

 

De basisschool betekent veel in het leven van uw kind. Het zich thuis voelen op school en elk kind de gelegenheid geven optimaal tot ontplooiing te komen is de opvoedingstaak waarbij de kleuteronderwijzer(es) en leerkracht medeverantwoordelijk zijn.  


Onze school is een katholieke school.

Onze evangelische inspiratie wil aan iedereen groeikansen bieden in gelovig mens-worden, in zorg voor elkaar. We hechten veel belang aan een fijne levensstijl op school. Aandacht hebben voor elkaars ’anders’ zijn, eerbied voor materialen, beleefd omgaan met elkaar en  volwassenen.

Samen met de ouders kan het kind van de school een degelijke begeleiding op weg naar volwassenheid verwachten. Om een goede gang van zaken te bevorderen zijn er regels nodig, die, als ze opgevolgd worden, een prettige sfeer scheppen op school.

We hopen dat u en uw kind zich thuis voelen in onze school.

Leo Clijsters, Directeur

 

 


»» Prikbord ««

Op maandag 11 mei 2015 organiseren we samen met de opvoedingswinkel Noord-Limburg een gratis infoavond rond het thema gamen ... CC De Croon Kaulille - Bocholt (20:00u)

FIETSROUTES (bij Veilig schoolverkeer)