Veilig Schoolverkeer

Veiligheid en gezondheid op school

Tijdens de speeltijden horen de leerlingen op de speelplaats te zijn.

Het is ten strengste verboden tijdens de speeltijd of de middagpauze (voor de leerlingen die blijven eten) de speelplaats te verlaten.

De leerlingen nemen de veiligste weg rechtstreeks naar huis. Om uw kind ‘s middags en ‘s avonds veilig naar huis te begeleiden, richt de school voor de kinderen op de vestiging aan de Oudsbergerweg een rij in. Voor de veiligheid van de kinderen gelieve de schoolrij niet te onderbreken.

Naar aanleiding van het project verkeersveiligheid hebben we in samenwerking met de ouderraad en de gemeente Oudsbergen veiligheidsvestjes en fietshelmen aangekocht. Zij worden gratis uitgedeeld aan alle leerlingen van onze school.

Wij vragen dat, in het belang van de veiligheid van onze kinderen, de vestjes en fietshelmen gedragen worden:

–         bij verplaatsingen van en naar school.

–         bij alle schooluitstappen en verplaatsingen.

–         bij gezinsuitstappen per fiets.

Fietsen en oversteken: school Oudsbergerweg

–         Stap af voor het oversteken zowel bij het naar school komen als bij het naar huis gaan.

–         Niet fietsen op de speelplaats.

–         ’s Morgens worden de fietsen ordelijk in de rekken geplaatst. D.w.z. achteraan beginnen en, indien mogelijk, het voorwiel in de houder zetten.

–         Bij het naar huis gaan stellen de fietsers zich per twee op, op de afgesproken plaats. De fiets wordt aan de hand gehouden. Er wordt pas gefietst  wanneer de begeleidende leerkrachten dit

aangeven. In de rij blijft men per twee, dus ook op de rotonde, in de Ophovenstraat en in de Heuvelstraat. Er wordt niet gekoerst en niet voorbijgestoken!

–         Tijdens het fietsen wordt er niet gegeten of gedronken.

–         De voetgangers gaan links aan de poort staan en worden als eerste overgezet.

–         Kinderen die met de auto worden afgehaald stellen zich op aan de poort aan het Phil Bosmansplein. Kinderen die 15 min. na het

einde van de lessen niet zijn afgehaald, worden naar Kadee gebracht.

–         Kinderen die ’s middags naar huis gaan en moeten oversteken, worden overgezet. Wie langs de rotonde moet, mag zelf verder gaan.

–         De kinderen die naar Kadee gaan, worden ’s morgens en ’s avonds gebracht en opgehaald door een begeleidster van Kadee.